3 nye ansigter hos Sparringspartnerne

I den sidste tid er 3 nye sparringspartnere  blevet en del af det stærke mentorkorps hos Sparringspartnerne.

 

Allan Bach Sørensen_80x80Allan Bach Sørensen: At hjælpe andre med et løft er fedt

53-årige Allan Bach Sørensen er netop blevet ny sparringspartner hos Sparringspartnerne, som tilbyder gratis sparring til virksomhedsledere og iværksættere. Med sin mangeårige erfaring som Finance Manager og CFO for globale virksomheder som A.P. Møller-Mærsk, Coloplast, Nilfisk og AkzoNobel har han en solid erfaring at trække på.

Et kardinalpunkt for Allan Bach Sørensen er informationen i en virksomhed eller organisation. Han er god til at omdanne den viden og ekspertise, der er til stede i en virksomhed, så mellemledere og ledere får et bedre informationsgrundlag til at træffe deres beslutninger på.

Ifølge Allan Bach Sørensen er han god til at gøre informationen i virksomhederne simplere for ikke-økonomer. Ligesom han også har stor erfaring med forretningsudvikling, økonomistyring og produktudvikling.

Kompetencer, som han primært har gjort brug af inden for medico- og medicinalindustrien, men også i de senere år har brugt, når han har hjulpet små startup virksomheder. At hjælpe iværksættere er samtidig baggrunden for, at han er blevet en del af det erfarne team hos Sparringspartnerne.

”Det er fedt at hjælpe andre ved at give dem et løft, så de efterfølgende kan løfte sig selv. For det er jo start up virksomhederne, der selv gør indsatsen i sidste ende,” siger Allan Bach Sørensen.

Han er uddannet Cand. Oecon fra Aarhus Universitet i 1997, og omkring årtusindeskiftet kunne han også skrive Executive MBA fra Aarhus og Stellenbosch Universitet på sit visitkort.

Privat bor han i Liseleje med sin samlever.

 

Jakob Gunge_80x80Jakob Gunge glæder sig til at lære nyt

51-årige Jakob Gunge er netop blevet ny sparringspartner i det erfarne team hos Sparringspartnerne, der tilbyder gratis sparring til virksomhedsledere og iværksættere. Med sin generalistbaggrund inden for IT og økonomi har han en solid erfaring og et bredt netværk at tilbyde.

Jakob Gunge har allerede erfaring som mentor. Fra sit engagement i Venture Cup Danmark, som driver Skandinaviens største mentorprogram for universitetsstuderende med mere end 300 mentorer fra erhvervslivet. Desuden er han mentor for startup virksomheder i Malmø.

”Jeg glæder mig til at lave sparring med Sparringspartnerne, fordi de er ældre og derfor mere erfarne end de mentorer, jeg normalt arbejder sammen,” siger Jakob Gunge.

Jakob Gunge har i mange år arbejdet som selvstændig konsulent med simulationsundervisning til virksomhedsansatte, hvor de via e-learning værktøjer får undervisning i ledelse eller salgstræning for eksempel. De ansatte får på den måde adgang til ny læring og kan afprøve nye arbejdssituationer uden kontant afregning på grund af fejl.

Hos Sparringspartnerne får han rig lejlighed til at gøre brug af sin generalistbaggrund inden for teknik, IT, økonomi og organisationsudvikling. Kompetencer, han har erhvervet gennem sine 10 år som EDB-tekniker i Mærsk Data og via sin bachelorgrad i erhvervssprog og erhvervsøkonomi fra Copenhagen Business School (CBS).

Jakob Gunge er på fjerde år bosat i Malmø med sin kone og børn efter at have boet og arbejdet i udlandet i mange år.

 

Morten-Wittrup-Præstbrogaard_80x80Morten Wittrup Præstbogaard vil bidrage til lønsom vækst hos SMV’ere

60-årige Morten Wittrup Præstbogaard er ny sparringspartner hos Sparringspartnerne, og med 30 års erfaring som leder og topleder fra store handels- og grossistvirksomheder på det industrielle marked i Skandinavien er han en styrkelse af mentorkorpset hos Sparringspartnerne.

Wittrup Præstbogaard er glad for at blive en del af Sparringspartnerne og vil qua sin baggrund og erfaringer meget gerne være med til at sikre lønsom vækst hos små og mellemstore ejerledede virksomheder.

Han har været involveret i flere projekter om strategi-, proces- og produktivitetsoptimering, ligesom han også har været involveret i turn-arounds. Om sin erfaring og kompetencer siger han:

”Generel ledelse, salgsledelse og -styring samt teknisk forståelse og købmandsskab er simpelthen i mit DNA.”

Siden oktober 2017 har Wittrup Præstbogaard arbejdet som headhunter og seniorkonsulent i Pay-Back specialist rekruttering og har i øvrigt flere direktørposter bag sig; blandt andet hos SC Sørensen/Lemvigh-Müller.

Udover jobbet som headhunter er han ligeledes aktiv som bestyrelsesmedlem i virksomheden HB Products A/S og har desuden løst mentoropgaver for Væksthusene og Early Warning.

Privat bor Morten Wittrup Præstbogaard i Horsens med sin kone og har 3 voksne børn.

 

Mød sparringspartnerne

Årsmøde Stockholm

Sparringspartnerne til årsmøde hos vores svenske pendant

Formand for Sparringspartnerne, Niels Buchholst, deltog igen i år i årsmødet for NyföretagarCentrum. Det fandt sted i Stockholm den 22. maj.

En lærerig oplevelse

Mere end 200 deltagere fra hele Sverige var tilstede og viste med deres fremmøde stor opbakning til foreningens arbejde. På dagsordnen var emner, som også er relevante for Sparringspartnerne. For eksempel blev et nyt registreringssystem præsenteret, hvori den enkelte virksomhedsrådgiver selv taster forløbene for startup-virksomhederne ind i en fælles database.

For Niels Buchholst, formand for Sparringspartnerne, var årsmødet i NyföretagarCentrum som altid en lærerig oplevelse:

”Jeg har aldrig lagt skjul på min beundring for de resultater, som NyföretagarCentrum har skabt igennem de seneste 32 år. Vi har et stort forbillede i NyföretagarCentrum,” siger Niels Buchholst med beundring i stemmen.

Bank tilbyder lån til startup-virksomheder

Den svenske niche-bank Marginalen Bank vil tilbyde lån til startup-virksomheder på op til 250.000 svenske kroner. Virksomhederne skal selv komme med en egen-finansiering på 10-20 procent, uden personlig kaution. Initiativet tænkes lanceret efter sommerferien.

Positive resultater for svensk erhvervsliv

NyföretagarCentrum gennemfører cirka 10.000 samtaler om etablering af egen virksomhed i hele Sverige. Heraf bliver cirka 7.000 virksomheder ført ud i livet. Startup-virksomhedernes overlevelsesrate ligger på 81 procent. De 7.000 nye virksomheder repræsenterer cirka 10 procent af det samlede antal nyetablerede virksomheder i Sverige i 2017.

Særligt i Skåne og Malmø har Sparringspartnernes svenske samarbejdspartner opnået positive resultater. Foreningen er aktiv i mere end 200 kommuner. Cirka halvdelen af alle ansøgningerne til foreningen har en kvinde som afsender. Cirka en tredjedel af alle ansøgere har en anden oprindelse end svensk.

Slagelse erhvervscenter 2

En forretningsplan og digitalisering er vejen frem for SMV’ere

Torsdag den 15. november klokken 08.00-10.30 inviterer Sparringspartnerne, i samarbejde med Slagelse Erhvervscenter, til en spændende workshop om sparring for vækst og udvikling for iværksættere samt små og mellemstore virksomheder (SMV’ere). Workshoppen afholdes hos Slagelse Erhvervscenter på Søndre Stationsvej 26 i Slagelse.

Workshoppens fokus er på, hvorfor det er nødvendigt at have en nedskrevet forretningsplan, og hvordan man ændrer sin virksomhed fra at være analog til at være digital.

Programmet byder på morgenkaffe og brød og dernæst velkomst ved erhvervskonsulent Bolette Trier Nissen og formand for sparringspartnerne Niels Buchholst. Dernæst vil Mogens Birch-Larsen gennemgå en forretningsplan med udgangspunkt i business modellen Canvas, som er et værktøj til udvikling af forretningsmodellen for en virksomhed eller et projekt. Workshoppen afsluttes med et foredrag af lokale virksomheder i Slagelse og vil handle om, hvordan din virksomhed går fra at være analog virksomhed til at være digital virksomhed.

Tilmelding til workshop i Slagelse

"]

Print

Sådan kan mindre virksomheder på Lolland-Falster fortælle gode historier i PR og SoMe

Torsdag den 20. september klokken 15.30-18.00 inviterer Sparringspartnerne, i samarbejde med Business Lolland-Falster, til en spændende workshop om sparring for vækst og udvikling for mindre virksomheder. Workshoppen afholdes hos Business Lolland-Falster på Slotsbryggen 14 i Nykøbing Falster.

Workshoppens fokus er på effektiv markedsføring med et begrænset budget. og hvordan mindre virksomheder kan fortælle gode historier ved hjælp af PR, Google og sociale medier.

Programmet byder på velkomst ved business development manager Anders Due og formand for sparringspartnerne Niels Buchholst. Dernæst vil direktør Susanne Lindø fra Grønbech PR og Kommunikation holde et oplæg om, hvordan man fortæller den gode historie i markedsføringen af sin virksomhed på de sociale medier.

Workshoppen afsluttes med et foredrag af online markedsspecialist Sarah Vos Thrysøe, som vil fortælle om effektiv brug af værktøjet Google My Business. Til sidst vil der være plads til spørgsmål og networking.

Tilmelding til workshop på Lolland-Falster

"]

Sorø Kommune 2

Sådan kan mindre Sorø-virksomheder fortælle gode historier i PR og SoMe

Torsdag den 22. november klokken 15.30-18.00 inviterer Sparringspartnerne, i samarbejde med Sorø kommune, til en spændende workshop om sparring for vækst og udvikling for små og mellemstore virksomheder (SMV’ere). Workshoppen afholdes hos Sorø Erhverv på Rådhusvej 8 i Sorø.

Workshoppens fokus er på effektiv markedsføring på et begrænset budget. Og hvordan mindre virksomheder kan fortælle gode historier ved hjælp af PR, Google og sociale medier.

Programmet byder på velkomst ved erhvervschef Laila Haunstrup Bregner Carlsen og formand for sparringspartnerne Niels Buchholst. Dernæst vil direktør Susanne Lindø fra Grønbech PR og Kommunikation holde et oplæg om, hvordan man fortæller den gode historie i markedsføringen af sin virksomhed på de sociale medier.

Workshoppen afsluttes med foredrag af online markedsspecialist Sarah Vos Thrysøe, som vil fortælle om effektiv brug af værktøjet Google My Business. Til sidst vil der være plads til spørgsmål og spørgsmål.

Tilmelding til workshop i Sorø

"]

Generalforsamling_2018

Generalforsamling: Nye i bestyrelsen

Sparringspartnerne holdt ordinæar generalforsamling den 11. juni hos Lund Elmer Sandager. Efter generalforsamlingen var der netværksmøde, hvor Kirsten Stendevad, forfatter til bogen ”Fremtiden er feminin”, var gæstetaler.

Men inden da var Finn Ritslev og Morten Wittrup Præstbrogaard blevet valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Sidstnævnte er desuden også helt ny sparringspartner og medvirker i det projekt, som Sparringspartnerne gennemfører sammen med Erhverv Randers og Århus Universitet

På generalforsamlingen aflagde formand Niels Buchholst også en kort beretning om foreningens formål, aktiviteter i det forgangne år og planer for fremtiden. Sparringspartnerne var i 2017 hele 32 aktive sparringspartnere, hvoraf tre nye kom til i løbet af året. Sparringspartnerne var involveret i mere end 60 sparringsforløb i 2017, og heri er ikke indregnet de 25 forløb, som Sparringspartnerne også er involveret i gennem samarbejdet med Aarhus Universitet og Randers Erhverv.

Mød sparringspartnerne her

Mød Sparringspartnernes bestyrelse her

Anders Due - Business Lolland Falster

Sparringspartnerne er et godt supplement til erhvervsservice

”I Business Lolland-Falster er vi en række eksperter på hvert vores område, men vores erhvervsservice skal dække meget bredt og generelt,” siger Anders Due, som er forretningsudvikler og chef for start up og iværksætteri hos Business Lolland Falster. Sammen med en medarbejder står han for aktiviteterne i inkubationsmiljøerne i Nakskov og Nykøbing Falster.

”Vi har hvert år omkring 200 virksomheder igennem vores start up-område, så vi har ofte rigtigt travlt,” siger han og forklarer, hvorfor det er vigtigt at kunne bruge eksterne partnere, som f.eks. sparringspartnerne, til at hjælpe enkelte virksomheder, som har brug for at blive en del af et landsdækkende netværk og få sparring på flere fronter:

”Det er min erfaring, at sparringspartnerne er nogle meget kompetente og erfarne folk med et rigtig godt netværk. Flere af vores lokale virksomheder har nyt godt af at have en sparringspartner tilknyttet. Sparringspartneren kan være med til at sikre den konkrete udvikling og komme med nye kontakter og åbne døre til flere netværk.”

Og netop adgangen til ”et større netværk i hele landet” og sparringspartnernes konkrete erfaringer med at drive og udvikle private virksomheder er nogle af årsagerne til, at Business Lolland Falster har valgt at samarbejde med Sparringspartnerne fra foreningens begyndelse:

”Vi har været samarbejdspartner med Sparringspartnerne i mere end tre år nu, og det har mange af vores lokale virksomheder nydt godt af,” siger Anders Due.

Se mere om Business Lolland Falster og det arbejde, som den lokale erhvervsservice gør for sine mere end 400 medlemmer og andre erhvervsvirksomheder på Lolland Falster.

Deltagere-i-aarsmoedet-5

Nye sparringspartnere

Sparringspartnerne har fornøjelsen af at tilføje flere nye tunge profiler til sit korps af erhvervsfolk, der gerne stiller deres viden, erfaring og netværk til rådighed for ledere i iværksætter- og vækstvirksomheder, så de kan udvikle deres virksomhed og skabe nye, gode arbejdspladser. Her følger præsentation af de nye sparringspartnere, i takt med at vi får indhentet deres oplysninger:

Mikael Schrøder Mikael Schrøder klar til at give sine erfaringer videre

Mikael Schrøder er netop blevet sparringspartner og indgår nu i det erfarne team hos Sparringspartnerne, der tilbyder gratis sparring til virksomhedsledere og iværksættere.

Mikael Schrøder har 35 års erfaring med ledelse og udvikling inden for energi og teknologi og har tidligere været administrerende direktør i Metro Therm A/S. I dag er han bestyrelsesformand i Metro-Schrøder Fonden, Rosenfelt Christensen & West Engineering A/S og Eyecular Technologies ApS.

”Jeg har haft tre faser i mit liv. Første fase lærte jeg. Anden fase brugte jeg min viden. Og i tredje fase vil jeg give min viden videre,” siger Mikael Schrøder.

Hos Sparringspartnerne får han rig mulighed for at udleve sin passion og stille sin viden, erfaring og sit netværk til rådighed for unge ledere af iværksætter- og vækstvirksomheder, som gennem sparring får mulighed for at udfolde deres potentiale og skabe mere vækst og flere arbejdspladser.

Ud over at være sparringspartner er Mikael Schrøder også mentor på DTU.

Mød sparringspartnerne

Deltagere-i-aarsmoedet-8

Møde i Dianalund 30. maj

Forretningsudvikling og finansiering for iværksættere og SMV’er

Kom og hør, hvordan du udvikler din virksomhed og fremskaffer den fornødne finansiering. Sorø Erhverv og foreningen Sparringspartnerne tilbyder 20 timers gratis sparring, mentor eller advisory board medlem til SMV’ere og iværksættere med synlige vækstpotentialer. Mødet er for erhvervsledere, der har brug for sparring, og erhvervsledere, som vil stille erfaringer og netværk til rådighed for andre virksomhedsejere. Der sættes fokus på forretningsudvikling og finansiering:

Tid og sted

Onsdag den 30. maj kl. 15.30-18.30 – Kurvej 4, 4293 Dianalund

 

Tilmelding

"]

Program

15.30 –15.40   Velkomst v/Erhvervschef Laila Bregner Carlsen, Sorø og Niels Buchholst,  Formand for Sparringspartnerne.
15:40 -16.05    Forretningsudvikling med erfaringsbaserede indlæg: Sådan bruges Business model Canvas v/Mogens Birch-Larsen
16.05 –16.25   Finansiering via offentlig funding v/Business developer Katrine Krogh Balslev, Capnova

PAUSE

16:40 –17:15   Crowdfunding v/Michael Eis, Formand for Dansk Crowdfunding Forening og Nynne Larsby Friis, LAG Midt-Nordvestsjælland
17.15 –17:45   Alternativ finansiering v/Henrik Vad, Direktør i Flexfunding
17:45  –18.30 Sandwich og networking og individuel dialog med Sparringspartnerne

Møde med Kbh. Erhvervshus

Vellykket møde hos KBH Erhvervshus

Fokus på sparring og vækst hos iværksættere og SMV

Alle undersøgelser viser, at virksomhedsledere har større chance for at skabe levedygtige og voksende virksomheder, når de modtager sparring – i form af en sparringspartner eller mentor eller et advisory board.

Københavns Erhvervshus og foreningen Sparringspartnerne har indgået et samarbejde, som betyder, at københavnske iværksættere og SMV’er nu tilbydes 20 timers gratis sparring, mentor eller advisory board medlem. Det eneste krav der stille er, at din virksomhed skal have et synligt vækstpotentiale.

På et åbent møde tirsdag den 8. maj hos Københavns Erhvervshus fik interesserede mere at vide om mulighederne, og de hørte om andre iværksætteres erfaringer med at modtage sparring. Det var også muligt at møde sparringspartnere og få ny inspiration til vækst og udvikling af sin virksomhed.

Programmet var:

15.30 – 15.35    Velkomst og introduktion     v/Dragan Milic, Københavns Erhvervshus

15:35 –  15:40    Velkomst v/Formand Niels Buchholst, Sparringspartnerne

15.40 – 16.10    Min sparringspartner har givet mig input til at udvikle min forretning v/ Heidi Noer-Hvarre, TwoHearts

PAUSE

16:30 – 17:00    Som sparringspartner hjælper jeg unge virksomhedsejere og holder mig ajour v/sparringspartner Martin Molt Ipsen, ejer og stifter af Adverr – Digital forretningsudvikling

17:00 – 17:15    Sådan får jeg sparring  v/Bente Nielsen, Sparringspartnerne

17:15-18:00  –    Sandwich og networking og individuel dialog med Sparringspartnerne