Møde med Kbh. Erhvervshus

Vellykket møde hos KBH Erhvervshus

Fokus på sparring og vækst hos iværksættere og SMV

Alle undersøgelser viser, at virksomhedsledere har større chance for at skabe levedygtige og voksende virksomheder, når de modtager sparring – i form af en sparringspartner eller mentor eller et advisory board.

Københavns Erhvervshus og foreningen Sparringspartnerne har indgået et samarbejde, som betyder, at københavnske iværksættere og SMV’er nu tilbydes 20 timers gratis sparring, mentor eller advisory board medlem. Det eneste krav der stille er, at din virksomhed skal have et synligt vækstpotentiale.

På et åbent møde tirsdag den 8. maj hos Københavns Erhvervshus fik interesserede mere at vide om mulighederne, og de hørte om andre iværksætteres erfaringer med at modtage sparring. Det var også muligt at møde sparringspartnere og få ny inspiration til vækst og udvikling af sin virksomhed.

Programmet var:

15.30 – 15.35    Velkomst og introduktion     v/Dragan Milic, Københavns Erhvervshus

15:35 –  15:40    Velkomst v/Formand Niels Buchholst, Sparringspartnerne

15.40 – 16.10    Min sparringspartner har givet mig input til at udvikle min forretning v/ Heidi Noer-Hvarre, TwoHearts

PAUSE

16:30 – 17:00    Som sparringspartner hjælper jeg unge virksomhedsejere og holder mig ajour v/sparringspartner Martin Molt Ipsen, ejer og stifter af Adverr – Digital forretningsudvikling

17:00 – 17:15    Sådan får jeg sparring  v/Bente Nielsen, Sparringspartnerne

17:15-18:00  –    Sandwich og networking og individuel dialog med Sparringspartnerne

Nakskov5april18

Fuldt hus ved stormødet i Nakskov

Bente Nielsen og Niels Buchholst repræsenterede Sparringspartnerne ved et velbesøgt stormøde i Nakskov den 5. april 2018. Cirka 40 virksomheder deltog og fik ny viden om e-handel, og hvordan du får succes med din egen web shop.

Mødet blev gennemført i samarbejde med vor partner Business Lolland-Falster, i hvis smukke lokaler i centrum af Nakskov mødet også fandt sted.

Først fortalte Thomas Zacchi om online markedsføring og udvikling inden for e-handel i Danmark. Dernæst redegjorde Heidi Noer-Hvarre for sit samarbejde med Sparringspartnerne. Derefter fortalte Hanne Elmer om video under overskriften: Video -” Snup din smartphone”. Til sidst rundede advokat Anders Line Reislev af med indspark om, hvordan du beskytter din forretning ved salg på nettet.

Udbyttet for Sparringspartnerne var positivt. Der blev etableret kontakt til mulige nye sparringspartnerne til Lolland/Falster. Mødet forventes også at afføde en række ny ansøgninger om sparring. Sidst men ikke mindst fik vi kontakt til mulige samarbejdspartnere, der er villig og interesseret i at støtte lokale tiltag.

En stor tak til Business Lolland-Falster for at have organiseret stormødet. Vi vil til efteråret lægge op til et nyt temamøde på Lolland/Falster.

Philipp Schroeder-foredrag

Danske eksportvirksomheder har 5 ting til fælles

De fem ting kalder professor ved Aarhus Universitet, Philipp Schröder, for eksportens DNA. Det er resultatet af et stort forskningsprojekt, hvor data fra alle landets eksporterende virksomheder er blevet analyseret og holdt sammen med data fra alle de virksomheder, som ikke eksporterer.

De fem elementer i eksportens DNA er omkostninger, mennesker, produktivitet, netværk og kvalitet:

”Omkostningerne ved at eksportere er store, og de virksomheder, som har succes med eksport, er gode til at prioritere de mest lukrative markeder, opnå volumen og holde omkostningerne nede,” siger Philipp Schröder.

Et andet fællestræk ved eksportvirksomhederne er, at de har mennesker ansat, som har stor erfaring med eksport eller ligefrem har en opvækst eller uddannelse fra de lande, som virksomheden eksporterer til:

”Hvis man gerne vil have hul på det britiske marked, er det en rigtig god idé at ansætte en brite,” siger Philipp Schröder.

Et tredje fællestræk ved eksportvirksomhederne er, at de er dygtige og produktive. Deres processer er lean, de prioriterer forskning og udvikling, og de klarer sig godt i benchmark op mod andre virksomheder i samme industri.

”Vores undersøgelse viser også, at det rigtige netværk er helt afgørende for eksportvirksomhederne. Især mindre virksomheder bliver dygtigere til eksport, når de arbejder sammen med nogen – andre virksomheder eller eksportkonsulenter, som allerede kan eksporten,” siger Philipp Schröder.

Endeligt er der kvalitet. De eksporterende virksomheder har styr på deres kvalitet. De ved, hvad kunderne vil betale for, og hvordan de skal differentiere sig på kvaliteten inden for deres felt.

Se Philipp Schröders præsentation

Erik Lauridsen-foredrag

Xnovo: En teknologisk virksomhed, som er født international

Virksomheden er bare seks år gammel. De 12 medarbejdere kommer fra Danmark, USA, Kina, Tyskland, Frankrig og Belgien. Ni af disse har en PhD-grad, og kunderne er store virksomheder i hele verden, som køber virksomhedens 3D-røntgenapparater til at kortlægge materialers struktur og egenskaber gennem Xnovas samarbejdspartner, Carl Zeiss Microscopy.

Virksomheden er etableret af Erik Lauridsen, som oprindelig er fysiker og ekspert i krystallers strukturer og egenskaber. Grundlaget for virksomheden er hans gode idé om at tage teknologien fra de mega store synkrotroner og så at sige pakke teknologien ned i et 3D-røntgenanlæg på størrelse med en almindelig personbil, hvor man i detaljer kan studere materialers krystalstrukturer og egenskaber:

”Der er et voksende marked for 3D-røntgen, som anvendes til at reducere materialeforbruget på en forsvarlig måde – inden for eksempelvis luftfart, olie- & gas-produktion, bilindustrien, emballage, vind og medicinalbranchen,” siger han og fortsætter:

”Vores virksomhed har potentiale til at vokse og blive meget større, end vi er nu – og vi er 100 procent en eksportvirksomhed, men vil gerne blive i Køge. Vores største udfordring er fortsat at tiltrække verdens førende eksperter til vores team. Deres bekymringer i forhold til at arbejde hos os går på adgang til fleksible boliger, mulighed for sprogkursus til hele familien, job for ægtefæller, vores vejrforhold, og om de vil føle sig velkomne i Danmark,” siger Erik Lauridsen.

Se Erik Lauridsens præsentation

Niels-buchholst-velkoms

Eksport og digitalisering er vigtigt for SMV’er

Sparringspartnernes formand Niels Buchholst fortalte i sin gennemgang af programmet på Årsmødet om vigtigheden af, at de danske iværksættere og vækstvirksomheder forholder sig til eksportmuligheder og til udfordringer og muligheder i den hastige digitalisering af snart sagt alt i vores samfund:

”52 procent af Danmarks samlede BNP hidrører fra eksport, så vores fremtidige velfærd afhænger af, at danske virksomheder – store som små – til stadighed kan finde fodfæste på eksportmarkederne,” sagde han og tilføjede, at han håbede at Årsmødets deltagere ville finde ny viden og inspiration i CEO Erik Lauridsens fortælling om udviklingen i sin unge eksportvirksomhed, Xnovo Technology, samt professor Philipp Schröders fortælling om eksportvirksomhedernes DNA.

”Desuden står vi overfor en hastig digitalisering, som både indebærer muligheder og udfordringer. Jeg er glad for, at Lukasz Werka fra Skyate.pl, som er prisvindende APP-udvikler, har taget turen fra Polen til Køge for at fortælle om sit eget firmas udvikling og APP-udviklingen i Europa set fra hans perspektiv. I løbet af de seneste to år er antallet af APPs, som udbydes inden for snart sagt alle områder, tredoblet,” sagde Niels Buchholst.

”Digitaliseringen og internationaliseringen stiller også nye krav til både virksomheder og deres ansatte. Det påpeges da også fra mange sider, at det kan få store sociale konsekvenser, hvis vi ikke evner at omstille os hurtigt nok til den nye virkelighed. Derfor glæder jeg mig også meget til at høre Claus Skytte give sit bud på, hvordan mennesker, robotter og kunstig intelligens kommer til at deles om fremtidens arbejde,” sagde han.

Læs mere om:

Billeder fra Årsmøde 2018 – klik på fotos for at se store:

Lukasz Werka-foredrag  Jakob Halskov-foredrag  Deltagere-i-aarsmoedet-9  Deltagere-i-aarsmoedet-8  Deltagere-i-aarsmoedet-7  Deltagere-i-aarsmoedet-6  Deltagere-i-aarsmoedet-5  Deltagere-i-aarsmoedet-4  Deltagere-i-aarsmoedet-3  Deltagere-i-aarsmoedet-2  Deltagere-i-aarsmoedet  Claus Skytte-foredrag

Marie-staerke-byder-velkommen

Marie Stærke ønsker Sparringspartnerne et godt Årsmøde

Torsdag den 15. marts var et halvt hundrede iværksættere, virksomhedsejere og sparringspartnere samlet på Køge Handelsskole til Sparringspartnernes Årsmøde, som blev afholdt for fjerde gang.

Køges borgmester Marie Stærke (S) indledte Årsmødet med at byde alle velkommen til Køge:

”Jeg har glædet mig til at komme og åbne Sparringspartnernes Årsmøde. Det er altid rart at være blandt mennesker, der brænder for at gøre en forskel,” sagde hun bl.a. med henvisning til Sparringspartnernes formål.

”Jeg kan kun være glad for, at jeres initiativ har bredt sig til det meste af Sjælland og sågar Østjylland. Det udspringer jo af Køge Job & Society, som blev etableret for mere end 20 år siden,” sagde hun og tilføjede, at en stor del af den positive udvikling, som Køge oplever, skyldes virksomheder og iværksættere:

”I 2016 blev der etableret 254 nye virksomheder i Køge Kommune, og over en 10-årig periode har iværksætterne skabt 2.700 jobs ud af de i alt 19.200 private jobs, der er i kommunen. Iværksætterne står altså for hver syvende nye fuldtidsstilling.”

Borgmesteren gav efter sin indledning ordet til Sparringspartnernes formand Niels Buchholst, som gennemgik programmet, der satte fokus på internationalisering og digitalisering.

Læs mere om:

Billeder fra Årsmøde 2018 – klik på fotos for at se store:

Lukasz Werka-foredrag  Jakob Halskov-foredrag  Deltagere-i-aarsmoedet-9  Deltagere-i-aarsmoedet-8  Deltagere-i-aarsmoedet-7  Deltagere-i-aarsmoedet-6  Deltagere-i-aarsmoedet-5  Deltagere-i-aarsmoedet-4  Deltagere-i-aarsmoedet-3  Deltagere-i-aarsmoedet-2  Deltagere-i-aarsmoedet  Claus Skytte-foredrag

Årsmøde_NB

Årsmøde 15. marts: Internationalisering for SMV’er

Sparringspartnerne inviterer til årsmøde torsdag den 15. marts 2018 fra kl. 14.00 – 17.35 på Køge Handelsskole.

På årsmødet sættes der fokus på, hvordan små- og mellemstore virksomheder samt iværksættere kan få international succes. Hvad skal der til for at opnå succes med eksport, og hvilke muligheder og trusler ligger der i den digitale udvikling og stadig mere intense brug af APPs og mobilteknologi i alle brancher?

15. marts, 2018 fra kl. 14:00 – 17:35

Tilmelding – klik her

Arrangementet er gratis og er for alle som er interesseret i at høre mere om, hvordan man kan starte sin egen webshop og hvordan man får succes med salg på nettet og online markedsføring på de sociale medier.

Mød blandt andet:

Marie_Stærke_Borgmester_Køge Erik_Lauridsen_Xnovo_Technologies Philip_Schroder_Århus_Universitet_cropped Jakob_Halskov_Smart_Kanjii Lukasz_Werka_Skyate_pl_cropped Claus_Skytte_forfatter_Iværksætter_foredragsholder
Marie Stærke
Borgmester
Køge
Erik Lauridsen
Xnovo
Technologies
Philipp Schröder
Århus
Universitet
Jakob Halskov
Smart Kanjii
Lukasz Werka
Skyate.pl
Claus Skytte
Forfatter,
Iværksætter &
Foredragsholder

Program

14:00-14:10
Åbning af årsmødet 2018 ved Borgmester Marie Stærke.

14:10-14:15
Velkomst v/formand Niels Buchholst.

14:15 – 14:30
Indlæg af Erik Lauridsen CEO fra Xnovo Technology om udviklingen i sin virksomhed fra starten i december 2012 og perspektiverne for fortsat vækst med ansættelse af yderligere medarbejdere.

14:30-15:15
Eksportens DNA: ”Trends, tendenser og muligheder inden for dansk eksport” v/professor ved Aarhus Universitet, Philipp Schröder.

15:15 -15:45 – PAUSE

15:45-16:00
Jakob Halskov fra SmartKanji – introduktion om APP-udvikling i Europa siden 2010 og velkomst til:

16.00-16.30
Lukasz Werka fra Skyate.pl, fra Krakow Polen som er prisvindende APP-udvikler vil fortælle om sit eget firma’s udvikling og APP-udviklingen i Europa set fra hans perspektiv.

16:30-16:40 – PAUSE

16.40-17.15
Hvordan kan mennesker, robotter og kunstig intelligens deles om fremtidens arbejde? Hvilke sociale konsekvenser har det for fremtidens arbejdsmarked som følge af internationaliseringen og digitaliseringen v/Claus Skytte.

17.15 – 17.30
Debat efter Claus Skytte’s indlæg.

17:30-17:35
Afrunding og tak for i dag v/formand Niels Buchholst.

Vi ser frem til at se jer i Køge den 15. marts, 2018.

Twohearts

Sparringspartnerne åbner for udlandet og ny samarbejdspartner

Heidi Noer-Hvarre arbejder med det stof, som drømme er gjort af. I virksomheden TwoHearts planlægger og arrangerer hun bryllupper for brude og brudepar i hele landet. Det har hun gjort siden 2013 med udgangspunkt i Strøby syd for Køge.

Sidste år var hun i kontakt med et stort antal brudepar, og det antal bliver betydeligt større i år.

Et forløb med parringspartnerne betyder, at Heidi forventer stor vækst i 2018. Gennem sparringen har hun fået støtte til at tilbyde sin erfaring og service til udenlandske par.

Desuden er hun i færd med at etablere et fast samarbejde med Fuglsang Herregaard nær Nykøbing Falster om at være freelance-partner, når der skal arrangeres bryllupper og andre store events her.

”Det er rigtigt rart at have fået en sparringspartner, som kan se på min forretning udefra og samtidig være 100 procent på min side,” siger Heidi Noer-Hvarre og fortsætter:

”Jeg har fået greb om, hvordan jeg udnytter et stort potentiale i udlandet. Jeg har fået god kontakt med en virksomhed, hvor vi begge kan få glæde af samarbejdet. Og så har jeg fået taget nogle gode beslutninger om, hvordan jeg prioriterer min tid mellem at være bryllups- og eventplanlægger, at drive webshoppen og bestyre en fordelsklub.”

Heidi Noer-Hvarre ser Sparringspartnerne som et rigtigt godt tilbud til mindre virksomheder som hendes egen:

”Der er rigtig god hjælp at hente hos Sparringspartnerne. Men for at få den bedste hjælp, skal man selv være indstillet på at være åben om sin forretning og konkret om de ting, som man gerne vil have hjælp til.”

tidligere-prisudd-koege-job-society

Køge Jobs & Society fusioneret med Sparringspartnerne

Foreningen Køge Jobs & Society blev stiftet for 21 år siden som følge af samarbejde med Køge’s venskabsby “Kristiansstad”. På generalforsamlingen i foreningen den 25. september 2017 blev det besluttet at fusionere med Sparringspartnerne med virkning fra den 2. januar 2018.

Det betyder, at Sparringspartnerne nu har overtaget foreningens aktiviteter – som gennemføres i samarbejde med Jobcenter Køge – nemlig gratis vejledning i etablering af egen virksomhed.

Samarbejdet med Jobcenter Køge sigter på at få mennesker ud af offentlig forsørgelse og hjælpe dem med at starte egen virksomhed, så at de efterfølgende bliver selvforsørgende. Samarbejdet fortsætter i sin nuværende form, og Køge kommune stiller fortsat mikrolån til rådighed for de sunde opstartsvirksomheder i Køge, som identificeres gennem samarbejdet.

Et eksempel på en succesfuld virksomhed, der er hjulpet i gang via samarbejdet er Jannika Thorsteds “Nærmere dig”

Udover samarbejdet med Jobcenter Køge uddeler Køge Jobs & Society Iværksætter og Export priserne ultimo oktober hvert år. Dette vil fortsætte i Sparrignspartnerne’s regi men med inddragelse af relevante samarbejdspartnere i Køge Kommune.

????????????????????????????????????

Sparringspartner har givet troen, roen og tålmodigheden

”Det er dejligt at have en erfaren sparringspartner, som kan hjælpe mig både med strategi, handlingsplaner og budgetter for min virksomhed – og med at bevare troen, roen og tålmodigheden, som er virkelig vigtig i opstartsfasen,” siger Jannika Thorsted fra Solrød, som med Nærmere dig har etableret en sund og voksende forretning baseret på egne erfaring med yoga og et sundt forhold til mad.

I mange år var Jannika selv fanget i det, som hun kalder et decideret madkaos. Enten levede hun enormt restriktivt og 100 procent efter den nyeste slankekur, sundhedsdille eller damebladenes quick fixes. Eller hun var inde i en skamfuld periode med hemmelig overspisning og én tanke i hovedet: mad.

For fire år siden lykkedes det hende at komme ned i vægt og blive normalvægtig. Men ikke via en slankekur eller restriktive regler. Hun tog en beslutning om, at livet skulle leves og ikke handle om mad. Hun fik hjælp fra en coach og begyndte at gå til yoga, hvilket medførte en erkendelse af, at maden havde været et symptom. Hun arbejdede med at acceptere sig selv og værdsætte sin krop for det den er, et bevægelsesapparat og ikke en udstillingsmodel. Hun droppede sine madregler en for en og erstattede dem med en ny regel – ALT MED MÅDE.

Samtidig fik Jannika Thorsted med støtte fra Køge Kommune mulighed for at bygge sin egen virksomhed på disse meget personlige erfaringer. Nærmere Dig er en virksomhed som hjælper andre – især kvinder – til bedre balance i krop og sjæl, og Jannika Thorsted er i dag yoga-lære og madmentor.

Køge Kommune satte Jannika Thorsted i kontakt med Sparringspartnerne.

”Det har være en fantastisk rejse for mig, at etablere min virksomhed. Men der skal også en god portion stædighed og hårdt arbejde til at få succes som selvstændig,” siger Jannika og tilføjer, at hun er kommet godt i gang og har fået en del madmentor-klienter og gode yoga-kunder:

”Min sparringspartner har inspireret mig til at markedsføre min forretning, bruge sociale medier og komme ud til virksomheder i Solrød-Køge-området. Efterhånden er der flere faste aftaler, som er kommet i kraft af, at jeg er blevet mere synlig.”