Klik og download Sparringpartnernes PDF folderBliv partner til Sparringspartnerne og bidrag til foreningens formål om at skabe vækst i virksomheder og arbejdspladser i Danmark.

Sparringspartnernes partnere er blandt andre rådgivningsvirksomheder, finansieringsinstitutter og andre virksomheder, som dagligt er i kontakt med virksomheder i målgruppen for en sparringspartner.

Partnere er også den offentlige erhvervsservice og aktørerne tilknyttet denne. Alle i disse grupper forventes at bidrage økonomisk til foreningens drift, og kan derigennem opnå medlemskab af foreningen.

Vores partnere er også andre foreninger og lignende, som er i kontakt med målgruppen for en sparringspartner. Disse er f.eks. foreninger for iværksættere og virksomheder eller andre foreninger, som yder hjælp og støtte til disse grupper. Disse tænkes dog ikke som medlemmer af foreningen medmindre de bidrager økonomisk tilsvarende den ovenstående gruppe.