Din relation med virksomheden er styret af en kontrakt indgået af dig mellem Sparringspartnerne og virksomheden. Du er naturligvis forpligtet af de forhold, som kontrakten beskriver – af de mål, som I sammen opsætter for forløbet.

Som sparringspartner forpligter du dig til:

  • At engagere dig i virksomheden
  • At bringe dit netværk i spil overfor virksomheden
  • At mødes regelmæssigt med virksomheden

Er du sparringspartner i Sparringspartnerne er du medlem af foreningen og engageret i foreningens arbejde med at udvikle og vækste danske virksomheder.

Som medlem af Sparringspartnerne er du indforstået med:

  • At der kan komme forespørgsler på et forløb med dig som sparringspartner
  • At du til enhver tid kan sige nej tak til forløb uden at begrunde nærmere
  • At du optræder på listen over seriøse sparringspartnere på www.sparringspartnerne.dk
  • At dit forhold til Sparringspartnerne og virksomheder i sparring er reguleret af kontrakter
  • At påtage dig minimum 2 sparringsforløb årligt

Din indsats som sparringspartner er støttet af foreningens sekretariat og forretningsudvalg.