Samarbejdet mellem dig og sparringspartneren foregår under fuld fortrolighed. Al detaljeret viden om dig og din virksomhed bliver mellem dig og sparringspartneren og kommer ikke videre til andre. Det handler om din virksomheds succes, og den tager vi alvorligt.

Fordi tillid er så vigtigt for os, har vi udarbejdet en kontrakt, som begge parter underskriver, når sparringsforløbet indgås.

I kontrakten listes også de mål, som du sammen med sparringspartnerne har opsat for forløbet. Vi tager din virksomheds udvikling seriøst, så vi holder øje med, om målopfyldelsen går som planlagt. Disse oplysninger opbevarer vi forsvarligt.

Vi opbevarer ikke personlige data om dig, som ikke er offentligt tilgængelige, og vi opbevarer ikke noget, som du ikke har givet os lov til.

Vi bruger dig kun som reference, hvis du giver os lov, og du godkender selv teksten.