Sparringsforløbene aftales individuelt mellem dig og sparringspartneren, så forløbet er skræddersyet til netop din virksomhed.

Der er dog nogle faste elementer i et sparringsforløb, som primært er opsat for at sikre dit udbytte af forløbet.

Sådan foregår et typisk sparringsforløb:

1. Ansøgning
Du skal kontakte os og sige, du er interesseret i at få en sparringspartner.

2. Screening
Vi vil gerne vide noget om dig og din virksomhed for at kunne vurdere, om det er via en sparringspartner, at du bedst muligt kommer videre med mulighederne i din virksomhed. Den viden modtager vi gerne såvel skriftligt som mundtligt.

3. Match
Hvis vi vurderer, at vi kan lave et fordelagtigt match for dig, så hører du fra din nye sparringspartner omkring et indledende møde.

4. Kontrakt
Det er vigtigt for os, at vi får skabt den rigtige relation, og at målene er afklaret på forhånd. Derfor skal du og sparringspartneren indgå kontrakt omkring indholdet i forløbet og målene for det. Den indgås naturligvis kun, hvis I begge er enige om, at kemien og det kompetencemæssige match er til stede.

5. Gratis forløb
Sparringsforløbet består typisk af en række møder fordelt ud over en aftalt periode. Her arbejder du og sparringspartneren målrettet omkring udviklingen af din virksomhed. Første del af sparringsforløbet er gratis.

6. Evaluering
Efter den aftalte periode er det vigtigt at få evalueret forløbet – både dig alene og dig og sparringspartneren i fællesskab. Det er her du beslutter, om du vil forsætte relationen, om din sparringspartner bringer værdi til din virksomhed.

7. Betalt forløb
Hvis forløbet skal fortsætte ud over den først aftalte periode, så skal du og sparringspartneren indgå en mere forpligtigende relation og en ny kontrakt. Det handler mest om at sikre dit engagement i relationen. Du skal derfor betale sparringspartneren 750 kr. ex. moms i timen. Sparringspartneren afleverer 20 % til foreningen Sparringspartnerne og har dermed kun, hvad der svarer til dækkede udgifter til sig selv.

8. Muligheder herfra
Sparringsforløbet er langvarigt men ikke uendeligt. På et tidspunkt skal det vurderes, om du skal have en ny sparringspartner med andre kompetencer, eller om I skal til at skabe et Advisory Board eller en professionel bestyrelse, hvis du ikke allerede har det i forvejen.

Forløbene strækker sig over en fastsat eller individuelt aftalt periode med udgangspunkt i et fastsat eller individuelt aftalt antal møder efter behov. Både du og sparringspartneren kan afbryde relationen med dags varsel, hvis I ikke føler, at det giver mening af forsætte, og du kan evt. få en ny sparringspartner.

Forløbet handler om det, der skal til for at bringe din virksomhed videre.

Under forløbet er sparringspartneren dækket af en rådgiveransvarsforsikring.