Arrangementer

 

Inspirationsmøde for SMV’er og iværksættere på Amager

Sparringspartnerne og Amager Erhverv samt Erhvervshus Hovedstaden inviterer til inspirationsmøde om digital markedsføring og generel information om sparring for SMV-segmentet af virksomheder. På mødet, som foregår på Sundby Bibliotek, kan du blandt andet møde Katrine Paaby Joensen, som er direktør hos Erhvervshus Hovedstaden. Hun vil fortælle om de tilbud, erhvervshuset har til SMV’er og iværksættere. […]

Workshop for sparringspartnere

Foreningens sparringspartnere inviteres til netværksmøde og workshop om rollen som sparringspartner og opbygningen af forløb med virksomheder. Desuden bliver det muligt at lære andre sparringspartnere at kende. Det sker onsdag den 23. marts kl. 15-17 hos Lund Elmer Sandager, Kalvebod Brygge 39-41 i København. Workshoppen vil være en kombination af oplæg samt erfaringsudveksling og drøftelser […]

Fødselsdagskonference

Den 30. november fejrer Sparringspartnerne foreningens og formandens fødselsdag med en eftermiddagskonference. Til konferencen får du mulighed for at høre forfatter og foredragsholder Peter Svarre holde oplæg med udgangspunkt i bogen HVAD SKAL VI MED MENNESKER? I foredraget med Peter Svarre får du et indblik i kunstig intelligens, og hvad teknologien kommer til at betyde […]

Inspirationsmøde: Start-up virksomheder

Tirsdag den. 9 november indbyder Sparringspartnerne og Stevns Erhvervsråd til inspirationsmøde om start-up virksomheder.  På mødet vil du bl.a. blive præsenteret for et oplæg af, Borgmester Anette Mortensen som vil fortælle om, hvordan Stevns Kommune kan støtte op om et bæredygtigt erhvervsklima med særlig fokus på iværksætteri. Derudover vil du også få et indblik i digital […]

Thomas Myrup: Mit indtryk af inspirationsmødet d. 14/09

“Den fjortende september i år havde jeg æren af at få lov til at deltage i et inspirationsmøde arrangeret af Sparringspartnerne. Mødet omhandlede start-up miljøet i Danmark, med fokus på digital markedsføring. I løbet af eftermiddagen blev vi præsenteret for en række spændende personligheder. Som studerende var det forfriskende, for en gangs skyld, at komme […]

Inspirationsmøde: Krisehåndtering i lyset af coronakrisen

Sparringspartnerne og Greve Solrød Erhvervsforening indbyder til inspirationsmøde og udveksling af erfaring om krisehåndtering i lyset af coronakrisen, samt hvilke strategiske muligheder der er efter genåbning af samfundet. På mødet vil du blive præsenteret for spændende oplæg, hvor du blandt andet vil få et indblik i, hvilke typer kriser der findes, hvordan de identificeres, hvordan […]

Se eller gense inspirationsmødet om start-up segmentet i Danmark

Sparringspartnernes møde hos Lund Elmer Sandager om start-up segmentet i Danmark blev afholdt med succes. Arrangementet var også muligt at følge virtuelt, hvis fysisk fremmøde ikke var en mulighed. Igennem en chatfunktion havde seerne mulighed for at stille spørgsmål som fungerede rigtig godt. Du har nu mulighed for at se eller gense hele mødet i […]

Konference om fremtidens bestyrelsesarbejde

Verden er under hastig forandring. Er bestyrelserne i danske SMV’er rustet til at skabe udvikling i virksomhederne og tilpasse forretningsmodellerne til de nye markedsvilkår? To eksperter kommer med bud på svaret, når de holder oplæg om fremtidens bestyrelsesarbejde på en konference den 26. august i København. Sparringspartnerne er en non-profit forening, der hjælper iværksættere og […]

Workshop i Slagelse: Det gode bankmøde

I samarbejde med Slagelse Erhvervscenter inviterer Sparringspartnerne til workshop den 13. november 2019 om vækst og udvikling for små og mellemstore virksomheder. Workshoppen giver deltagerne værktøjer til at forberede sig til det gode bankmøde. Sparringspartner, Rene Lund Sørensen, der har mere end 30 års erfaring som direktør i den finansielle sektor, fortæller om, hvordan man […]

Sorø-workshop: Vækst og udvikling for iværksættere og SMV’er

I samarbejde med Sorø Erhverv inviterer Sparringspartnerne til workshop den 21. november om iværksætterens fokus og muligheder for netværk. Sparringspartnernes formand, Niels Buchholst, holder oplæg om, hvordan du som iværksætter og chef for en nyopstartet virksomhed bruger dine kræfter bedst. Han giver gode råd til, hvilke områder der kan outsources, så du bruger din tid […]