Dragør-workshop: Iværksætterens fokus og muligheder for hjælp til vækst

I samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden og Dragør Erhverv afholder Sparringspartnerne den 12. juni en ny workshop om sparring til vækst for virksomheder i lokalområdet.

Workshoppen bliver afholdt på Dragør Badehotel kl. 18. Alle tilmeldte får serveret dagens ret, hvorefter det første foredrag starter kl. 19.

Til workshoppen holder Sparringspartnernes formand, Niels Buchholst, oplæg om, hvilke opgaver iværksættere skal prioritere og hvilke, de med fordel kan outsource.

Derudover vil vækstchef fra Erhvervshus Hovedstaden, Flemming Troelsen, fortælle, hvilke muligheder iværksættere i Dragør har for at få hjælp til at starte ny virksomhed, og hvordan etablerede virksomheder med potentiale til vækst kan få sparring til at sikre vækst og udvikling.

Workshoppen er for iværksættere og erhvervsledere med virksomhed og/eller adresse i Dragør. Det er gratis for medlemmer af Dragør Erhverv (2 personer fra hver virksomhed), mens andre betaler 100 kr. (kontant eller Mobile Pay) ved indgangen.

Adresse: Dragør Badehotel – Drogdensvej 43, 2791 Dragør

Tilmelding til workshoppen er nødvendig og skal ske her:

"]

Program

18.00 – 19.00

Dagens ret

19.00 – 19.10

Velkomst og intro

19.10 – 19.40

Brug din tid og dine ressourcer rigtigt – Hvilke områder kan outsources for at sikre maksimal fokus på din kerneforretning? Ideer til overvejelse v/Niels Buchholst, Formand for Sparringspartnerne.

Efter indlæg vil der være 10 minutter til spørgsmål og svar.

19.40 – 20.10

Pause og networking

20.10 – 20.40

Vækst og udvikling – Hvilken hjælp kan man få til at starte ny virksomhed og til at sikre vækst og udvikling? v/Erhvervshus Hovedstaden.

Efter indlæg vil der være 10 minutter til spørgsmål og svar.

20.50 – 21.00 Afrundning

Sorø-workshop: Vækst og udvikling for iværksættere og SMV’er

I samarbejde med Sorø Erhverv inviterer Sparringspartnerne til en ny workshop den 21. november om iværksætterens fokus og muligheder for netværksdannelse.

Sparringspartnernes formand, Niels Buchholst, holder oplæg om, hvordan du som iværksætter og chef for en nyopstartet virksomhed bruger dine kræfter bedst og giver gode råd til, hvilke områder der kan outsources, så du bruger din tid mest effektivt.

Herefter fortæller sparringspartner og senior manager, Claus Hugo Frykman, hvordan du som iværksætter og chef for egen nyopstartet virksomhed kan skabe synlighed gennem netværksdannelse og få fordel af udvikling gennem relationer.

Workshoppen er for iværksættere og små og mellemstore virksomheder og foregår kl. 15.30-18 hos Parnas Natur & Aktivitetspark i Sorø på adresse: Parnasvej 21, 4180 Sorø.

Tilmelding til workshoppen er nødvendig og skal ske her:

"]

 

Foreløbigt program

15.30–15.40

Velkomst v/erhvervschef Laila Haunstrup Bregner Carlsen og Sparringspartnernes formand, Niels Buchholst

15.40–16.20

Som iværksætter og chef for en nyopstartet virksomhed er der fokus på mange områder. Hvor bør du primært bruge dine kræfter, og hvilke områder kan evt. outssources, så din tid bliver brugt rigtigt? v/Niels Buchholst

Pause

16.35–17.10

Udvikling igennem relationer – netværksdannelse v/Claus Hugo Frykman

17.10–17.30

Sparringsforløb i Sorø Kommune – case opgives senere

17.30–17.45

Introduktion til Erhvervshus Sjællands tilbud til små og mellemstore virksomheder

17.45-18.00

Networking og spørgsmål til oplægsholdere

18.00-

Afslutning

Sparring til Dragørs bedste iværksætter

Dragørs bedste iværksætter er nu fundet. Vinderen af Iværksætterprisen 2019 blev Anne Kirstine Ellegaard, som vandt for sit projekt Hepper Planet.

Udover en præmie på 10.000 kr. giver Sparringspartnerne 20 timers gratis sparring til Anne Kirstine Ellegaard og de seks andre kandidater.

De syv kandidater har forud for kåringen af Iværksætterprisen fået gennemgået deres forretningsplan og iværksætteridé med gode råd og feedback fra Sparringspartnernes næstformand Jørgen Johansen og bestyrelsesmedlem Finn Ritslev.

Til kåringen af Iværksætterprisen 2019 præsenterede hver af kandidaterne deres iværksætterprojekt for et dommerpanel af kompetente erhvervsfolk i Dragør, hvor også Sparringspartnernes næstformand, Jørgen Johansen, deltog.

Iværksætterprisen 2019 fandt sted den 11. april på Dragør Skole for tredje år i træk. Bag arrangementet står Dragør Kommune, Dragør Erhverv, Dragør Rotary, Amager Sydbank og Sparringspartnerne. Læs mere om Dragørs Iværksætterpris 2019 her.

Iværksætterprisens vinder støtter børns læring  

Anne Kirstine Ellegaard vandt Iværksætterprisen 2019 for sit projekt Hepper Planet, som er et læringskoncept til børn fra 5-7 år i dagstilbud og 0. klasse. Konceptet sætter fokus på børnenes rummelighed og sociale kompetencer og forsøger at skabe en større forståelse af og nysgerrighed for hinandens forskelligheder.

Det sker i et univers med figurer og hånddukker, som igennem konflikter og samtaler lærer af hinandens forskelligheder. Budskabet for Hepper Planet lyder: Lad os lege og lære!

Anne Kirstine Ellegaard er uddannet sociolog fra Lund Universitet. Hun har en cand.soc. i Human Ressource Management fra CBS og har arbejdet med CSR hos Danisco, ligesom hun har været projektleder for iværksætteri i Fonden for Entreprenørskab.

Vellykket årsmøde satte fokus på digital omstilling

Den 28. marts holdte Sparringspartnerne årsmøde hos Lund Elmer Sandager i København. Cirka 55 iværksættere og SMV’er deltog og fik viden om fremtidens teknologi og digitalisering.

Sparringspartnernes formand, Niels Buchholst, åbnede årsmødet med en invitation til de regionale erhvervsservices om at samarbejde og udnytte de praktiske erfaringer, som Sparringspartnerne besidder.

”Vores netværk er repræsenteret af mange forskellige kompetencer og består af 30 personer øst for Storebælt og 18 personer i Jylland. Sidste år havde vi 80 virksomheder i sparring og har skabt vækst for flere små og mellemstore virksomheder. Stor tak til alle sparringspartnerne for en solid indsats i 2018,” fortalte Niels Buchholst i sin åbningstale til årsmødet.

Niels Buchholst fremhævede også foreningens interesse for at udvikle aktuelle møder for små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der relaterer sig til samfundets udvikling.

Professor Mette Neville fra Aarhus Universitet og erhvervsdirektør i Randers Kommune, Jens Enevold, modtog anerkendelse for et godt samarbejde i udviklingen af programmet Vækstledelse for fremtiden.

Niels Buchholst takkede også Sparringspartnernes team: Bente Nielsen, der faciliterer årsmødet, Alvin Ljosaa, som medvirker til at få tingene til at hænge sammen og Emilie Greve Falbe-Hansen, som varetager Sparringspartnernes kommunikation. Foreningens nye samarbejdspartnere Amager Erhverv, Erhvervshus Sjælland, Erhvervshus Hovedstaden og Sparringspartnernes svenske samarbejdspartner og store forbillede Nyföretagar Centrum fik også en stor tak.

Læs hele åbningstalen her.

Vi skal ikke bare digitalisere for at digitalisere

Årsmødets første oplæg satte fokus på virksomheders digitale omstilling. Kunstig intelligens, virtual reality, internet of things og big data er blot nogle af de mange nye digitale tendenser, som SMV’er i dag kan få gavn af. Ifølge digital forretningsudvikler Laura Vilsbæk er det dog afgørende for SMV’er at gennemtænke deres forretningsstrategi og de digitale indsatser, de vælger at indføre:

”Vi skal ikke bare digitalisere for at digitalisere. Det er vigtigt for virksomheder at tage stilling til, hvordan de får tilpasset digitale indsatser til deres værdisæt, og hvordan digitaliseringen kan gavne forretningen. De strategiske indsatser er afgørende for den teknologi, vi i sidste ende vælger at bruge. Virksomheder må derfor tage stilling til, hvad der er vigtigt at inddrage i forretningsstrategien, og hvad der kan hjælpe dem digitalt til at nå i mål,” fortalte hun til årsmødet.

Laura Vilsbæk har en strategisk tilgang og hjælper virksomheder med at udvikle deres digitale forretningsstrategi. Til årsmødet påpegede hun også vigtigheden af at styrke sit salgsarbejde og gøre det relevant for kunderne:

”Det er vigtigt at have fokus på kunderne og deres behov. Virksomheder skal gøre sig overvejelser over, hvad kunderne gør, og hvad de forventer at få dem til at gøre. Kunsten er at få driften til at køre, samtidig med at man udvikler på forretningen.”

Digitalisering gør bryghus internationalt

Bryghuset Braunstein i Køge har med hjælp fra vores unge sparringspartner og kreativ direktør hos TT-Film, Tobias Thomas, formået at udvikle sig fra at være et analogt og lokalt til et digitalt og internationalt bryghus.

Tobias Thomas hjælper virksomheder med at blive markedsført på sociale medier. Ved årsmødet delte han ud af sine digitale erfaringer fra sparringsforløbet med Braunstein. Han fortalte, hvordan han gennem effektiv markedsføring på sociale medier har fået virksomhedens omsætning til at stige markant.

Bryggeriet Braunstein er beliggende ved Køge Havn og drives af brødrene Michael og Claus Braunstein Poulsen. For bare få år siden kom størstedelen af deres omsætning fra analoge salgskanaler til Irma og andre danske supermarkedskæder. Men gennem et intensivt sparringsforløb har bryggeriet nu formået at udvide deres omsætning betydeligt ved at digitalisere forretningen med egen webshop, billetsystem, oplevelsespakker, Amazon og sociale medier.

Tobias Thomas har haft et særligt fokus på at udvikle bryggeriets omsætning gennem benhård markedsføring på sociale medier:

”For at opnå effektivt salg på sociale medier er det vigtigt at arbejde med god storytelling, som skaber værdi for målgruppen. Derfor er det vigtigt at sætte sig ind i kundens behov og samtidig undersøge, hvorfor de vælger at bruge penge på produkterne,” fortalte Tobias Thomas ved årsmødet.

Ifølge Tobias Thomas bør alle virksomheder, som ønsker succes med markedsføring på sociale medier, løbende analysere deres resultater eller data:

”Der ligger et stort indtjeningspotentiale i digitaliseringen. Det kræver dog, at vi hele tiden tester og måler på vores resultater, så vi kan blive klogere på nye tendenser, målgruppen og forretningen.”

Tobias Thomas vandt Køges iværksætterpris 2017 for sit arbejde med Braunstein i Køges erhvervsby. Året efter vandt Braunstein Køges eksportpris i 2018.

Fremtidens internet til deling af informationer

Deltagerne blev også præsenteret for oplæg om fremtidens teknologi, der binder enheder og mennesker sammen.

”Web har udviklet sig markant de seneste fem år. I korte træk handler internet of things om, at alt i verden bliver forbundet til internettet. Der findes i dag mange enheder til at kommunikere gennem, såsom 5G-netværket og Geteways. Med internet of things bliver det lettere at spare ressourcer og optimere processer,” fortalte senior web platform architect hos Intel Copenhagen, Kenneth Rohde Christiansen, som ved årsmødet holdte oplæg om IOT (internet of things).

Internet of things skaber ifølge Kenneth Rohde Christiansen stor værdi og helt nye muligheder for SMV’er. Det hjælper dem til at opbevare og optimere data og skaber forbindelse mellem ting, mennesker og internettet til gavn for forretningen.

Blockchain kan optimere forretningen

Konsulent og ekstern lektor på CBC, Sabrina Abdullah, fortalte om fordelene ved blockchain-teknologien i forhold til luftfartsindustrien. Med blockchain-teknologien undersøger Sabrina Abdullah, hvordan samarbejdet om deling af data i lufthavne kan optimeres, så de rejsende oplever bedre kundeservice og får mere tid i lufthavnen.

Blockchain er krypteret, så det kun er medlemmer i den gruppe, der har udvekslet information med hinanden, som kan se informationerne. Ifølge Sabrina Abdullah er blockchain-teknologien gavnlig, når der som i lufthavne er flere virksomheder involveret i et samarbejde:

”Blockchain kan være effektivt til at løse nogle af lufthavnenes udfordringer, da der er mange data at holde styr på for de rejsende. I dag skal passagerer checke fysisk ind i lufthavnen, før luftfartselskabet ved, at de er ankommet. Det betyder, at SAS for eksempel kan vente på en passager, som aldrig dukker op, hvilket forsinker flyafgangen. Gennem deling af data med blockchain kan der skabes et mere effektivt samarbejde mellem lufthavnen og luftfartselskabet, og de rejsende sparer tid og oplever bedre service i lufthavnen,” fortalte Sabrina Abdullah i sit oplæg.

Blockchain er fordelagtigt for SMV’er, der arbejder med forretningsudvikling, da det går hurtigere og skaber bedre sikkerhed. Læs mere om Sabrina Abdullah’s arbejde med blockchain og fordelene for SMV’er her.

Positiv feedback fra deltagerne ved årsmødet

Dagens sidste oplæg satte fokus på en stor udfordring i vores moderne samfund: Stress. Statistikken viser, at 430.000 danskere dagligt oplever alvorlige symptomer på stress.

Sognepræst Michael Brautsch fortalte i sit oplæg om stress og inspirerede til, hvordan SMV’er og iværksættere finder den rette balance i arbejdslivet.

Som afslutning på årsmødet fik deltagerne også tid til at netværke med hinanden. Der var positiv stemning blandt deltagerne, som roste årsmødet for at indeholde professionelle, aktuelle oplæg med gode spørgsmål og dialoger i løbet af dagen.

”Det har været en indholdsrig dag med mange spændende og aktuelle oplæg, som jeg klart kan anbefale til mit netværk. Særligt oplæggene om digital omstilling inspirerede mig i forhold til markedsføring, og slutoplægget om stress gav stof til eftertanke,” fortalte erhvervs- og privatrådgiver for Nykredit, Özlem Kilic.

Blandt årsmødets deltagere var også flere unge iværksættere – heriblandt Magne Foseca og Henrik Nordby, som er påbegyndt et sparringsforløb med deres startup virksomhed DaByke ApS:

”Det har været en inspirerende dag for os, og vi har truffet en masse nye mennesker og udvidet vores netværk. Vi har fået ny viden gennem aktuelle oplæg, hvor særligt casen om markedsføring på sociale medier havde relevans for os. Det har givet os ny inspiration til vores eget produkt og målgruppe.”

Sparringspartner og headhunter hos Pay-Back, Morten Wittrup Præstbrogaard, var også begejstret over årsmødets tema og kombinationen mellem forskellige oplæg i løbet af dagen:

”Årsmødet har haft et meget interessant tema. Der var en god kombination af tunge emner, cases og et spirituelt emne til sidst. Dagen har givet indsigt i den digitale verden med mange nye digitale buzzwords. Jeg glæder mig allerede til næste årsmøde, hvor jeg uden tvivl skal deltage igen.”

Sparringspartnerne forventer at gentage succesen med et årsmøde i 2020.

Sparringspartnernes årlige generalforsamling

Den 28. marts holdte Sparringspartnerne ordinær generalforsamling hos Lund Elmer Sandager i København. Tre nye bestyrelsesmedlemmer og to nye suppleanter blev valgt til Sparringspartnernes bestyrelse.

CEO Michael Schrøder, indehaver af TrackBuilder, Jakob Gunge, og project manager hos Venture Cup, Keyvan Bamdej, blev valgt ind som de nye bestyrelsesmedlemmer, mens kreativ direktør for TT-film, Tobias Thomas, og direktør for GreveHolm Consult, Steen Holm, blev valgt til suppleanter.

Direktør hos Grønbech, Susanne Lindø, trådte ud af bestyrelsen.

Mød Sparringspartnernes nye bestyrelse her

Formandens beretning

Sparringspartnernes formand, Niels Buchholst, aflagde beretning for 2018, som har været et travlt år. Foreningen har i alt holdt 17 regionale møder på Sjælland og har p.t 55 aktive sparringsforløb fordelt på 29 sparringspartnere. Hertil kommer de 24 virksomheder, som er i sparring i Randers Kommune.

I januar og februar har foreningen afsluttet 13 sparringsforløb og modtaget 15 nye ansøgninger fra virksomheder, der ønsker sparringsforløb.

I beretningen fortalte Niels Buchholst også om nye initiativer hos Sparringspartnerne:

Nykredit Roskilde er blandt andet blevet sponsor for Sparringspartnerne, som vi ser frem til at samarbejde med i 2019.

I efteråret 2019 starter Sparringspartnerne en ny iværksætter café på Køge Campus, hvor fem kompetente sparringspartnere står til rådighed for vejledning og sparring.

Mød alle sparringspartnerne her

Stor tilfredshed med workshop i Rønnede

I samarbejde med erhvervsorganisationen Business Faxe holdte Sparringspartnerne workshop om forretningsplaner og digital omstilling den 26. februar i byrådssalen i Rønnede.

Ud fra et rating system med en svarskala fra 1-7, hvor 7 er en vurdering til ’yderst tilfreds’, vurderede deltagerne workshoppen til 6,3, baseret ud fra en svarprocent på 90 procent.

Positiv feedback fra deltagerne

29 deltagere fik redskaber til at udarbejde en forretningsplan med udgangspunkt i egen virksomhed og viden om, hvordan virksomheder i dag forholder sig til den digitale omstilling. Læs mere

Netværksmøde: Sådan får du succes i din samhandel med Kina

Hvad skal du være opmærksom på for at skabe succesfuld samhandel med Kina? Det blev 50 SMV’er og iværksættere klogere på, da Sparringspartnerne afholdte netværksmøde den 27. november hos Asia House. Netværksmødet blev afholdt i samarbejde med Væksthus Hovedstaden og Innovation House China-Denmark.

Deltagerne blev præsenteret for indlæg om Kina og business cases fra virksomheder, som gav gode råd til at etablere samhandel med Kina.  Læs mere

27 deltagere til konference om finansiering i KBH Erhvervshus

I samarbejde med Københavns Erhvervshus inviterede Sparringspartnerne iværksættere og SMV’er til en konference om finansiering den 28. november 2018.

Første del af konferencen havde særligt fokus på bogføring og økonomistyring i virksomheder, og deltagerne blev klædt bedre på til at tale om finansiering med banken. Senere præsenterede Vækstfonden forskellige finansieringsmuligheder for små og mellemstore virksomheder, og deltagerne fik også indsigt i alternativ finansiering og kreditforsikring.  Læs mere

Møde om markedsføring på et lille budget i Sorø

Torsdag den 22. november fandt næsten 50 lokale erhvervsfolk og iværksættere vej til inspirationsmødet, som Sparringspartnerne afholdte i samarbejde med Sorø kommune og Sorø Erhverv.

Deltagerne fik indblik i, hvordan de opnår effektiv markedsføring på et begrænset budget, og hvordan de kan opnå større salg ved at fortælle gode historier gennem PR, google og sociale medier. De fik også en gennemgang af, hvordan man effektivt bruger Google My Business til at gøre sin virksomhed mere synlig og succesfuld.  Læs mere

Vellykket workshop hos Slagelse Erhvervscenter om forretningsudvikling og digital strategi

Torsdag den 15. november inviterede Sparringspartnerne, i samarbejde med Slagelse Erhvervscenter, til en workshop om sparring for vækst og udvikling.

Workshoppen gav deltagerne indblik i, hvordan strategi og forretningsudvikling kan gavne SMV’er, og hvorfor det er vigtigt for virksomheder at blive digitale.  Læs mere