Succesfuld sparring skaber økonomisk vækst for nyopstartet virksomhed

Hvordan starter jeg min egen virksomhed op fra bunden? Det var et af Torben Spohr’s spørgsmål, da han efter 25 år som elektriker valgte at blive selvstændig.

Sparring til finansiering, forretningsudvikling og synlighed i lokalområdet er blot nogle af de ting, han får ud af et sparringsforløb hos Sparringspartnerne.

Gennem Sorø Erhverv og Sorø Kommune fik Torben Spohr etableret kontakt til Sparringspartnerne, hvor han er i sparringsforløb hos formand, Niels Buchholst.

”Jeg startede som selvstændigt i 2015. Det er sent i min karriere, så jeg befandt mig i en situation, hvor jeg havde behov for professionel hjælp til at drive en sund forretning. Det er derfor en kæmpe styrke for mig, at jeg har mulighed for gratis sparring fra kompetente erhvervsfolk, der har solid erfaring med at drive egen virksomhed,” fortæller Torben Spohr, som nu er skiltetekniker og indehaver af sin egen virksomhed Spohr Skilte i Dianalund.

Spohr Skilte laver skilteproduktioner med alt fra vinduesdekorationer, plakater, banner roll up, bøger og magasiner.

Sparring til økonomi og forretningsudvikling   

Gennem sparringsforløbet får Torben Spohr eksempelvis hjælp til at udarbejde et ordentligt økonomibudget. Sparringspartnerne har også klædt Torben Spohr godt på til sit møde med banken.

”Sparringspartnerne har i første omgang hjulpet mig med hele omstillingen fra ansat elektriker til selvstændig med egen virksomhed. Niels Buchholst giver mig gode input til finansieringen og råd til, hvad jeg skal fokusere på for at opnå vækst og udvikling, og hvordan jeg satser pengene de rigtige steder,” fortæller han.

Torben Spohr får hertil også sparring til sin forretningsudvikling:

”Jeg får løbende gode råd til at få defineret min niche og hjælp til at afsøge lokalområdet for at skabe synlighed, så Spohr Skilte bliver mere udbredt. Det er vigtigt for mig at få sparring til mine tilbud og ydelser, så jeg får det udbredt til den rigtige kundegruppe,” lyder det fra Torben Spohr.

Sideløbende med sparringsforløbet har Torben Spohr modtaget rådgivning til økonomien fra revisionsfirmaet Grant Thornton, som er en af Sparringspartnernes faste samarbejdspartnere.

Sparringspartnerne giver gode input

Torben Spohr er fuldt ud tilfreds med sit samarbejde med Sparringspartnerne, som giver ham et professionelt set up til Spohr Skilte.

”Jeg har fået bedre indblik i, hvordan jeg bliver en dygtig forretningsmand og en fyldt værktøjskasse med gode råd, som jeg klart kan anbefale videre til folk i mit netværk. Sparringspartnerne har været imødekommende fra start og lynhurtige til at igangsætte sparringsforløbet. De er meget kompetente og besidder en stor viden,” fortæller han.

Ifølge Torben Spohr er sparringsforløbet dog ikke uden omkostninger. Det kræver nemlig seriøsitet og hårdt arbejde fra egen side for at opnå de bedste resultater.

”Det kan være hårdt at være i sparring, fordi man bliver tvunget til at tænke meget over, hvad man har sat i gang og i hvilken retning, man vil. Men heldigvis oplever jeg, at Sparringspartnerne giver gode input, så det ikke kommer til at løbe ud ad et sidespor.”

Deltagelse i NyföretagarCentrum’s Rådgiver og Ordførerkonference 2019

Bestyrelsen har ordet – af Sparringspartnernes formand, Niels Buchholst

Den 21. maj deltog jeg i NyföretagarCentrum’s årlige Rådgiver- og Ordførerkonference i Stockholm. Det var som sædvanligt en udbytterig oplevelse med deltagelse af tæt på 200 rådgivere fra hele Sverige.

NyföretagarCentrum blev stiftet i 1987 og findes i dag i mere end 200 svenske kommuner. Foreningens arbejde bidrager til en meget høj overlevelsesrate af nystartede virksomheder i Sverige sammenlignet med Danmark. Raten er tæt på 90 procent efter 3 år med tilknyttet mentor.

NyföretagarCentrum’s formand, Jan Sundman, åbnede konferencen og gav en første orientering om de skabte resultater i det forgangne år. Dernæst fik CEO for NyföretagarCentrum, Harry Goldman, ordet og introducerede programmet for dagen.

Den tidligere generalkonsul i New York gav sin vurdering af iværksætteri globalt, hvor han blandt andet fortalte, at 50% af nyetablerede virksomheder i Tyskland er personer, som ikke er af tysk herkomst.

Dernæst blev de samfundsmæssige aspekter berørt – blandt andet værdi-tilvæksten af virksomheder blandt personer af anden etnisk baggrund end svensk. Merværdien til stat, regioner og kommuner beløber sig i perioden 2015-2017 til 13.9 milliarder Sek. Den officielle tilgang til indvandrede i Sverige er at hjælpe disse mennesker og fremfor alt betragte dem som en ressource for samfundet som helhed. Mange statistikker underbygger, at specielt indvandrere har stor interesse i at starte egen virksomhed. Samme resultater er for øvrigt konstateret i Danmark. Disse nye virksomheder skal have mere hjælp end indfødte svenskere, men de positive resultater udebliver ikke.

Finansiering med mikrolån blev efterfølgende præsenteret på en grundig måde. Samarbejdet med Marginalen Bank er startet, og der er tillid til, at ordningen kan blive en succes. Marginalen Bank har 300.000 kunder i Sverige med 300 ansatte. Banken støtter mangfoldighed – specielt kvindelige iværksættere og social økonomiske virksomheder. Banken låner indtil Sek 250.000 i 2-4 år. Egenfinansiering er 20%. Renten er 6.5%. Forudsætning er, at NyföretagarCentrum siger god for forretningsplanen. Der er udnævnt 2 personer fra Nyföretagar Centrum med stor erfaring inden for den finansielle sektor til at monitorere ansøgningerne.

Sparringspartnerne har knyttet kontakt til Marginalen Bank med henblik på samarbejde i Danmark.

Materiale og statistikker fra konferencen er til rådighed, hvis det ønskes.

NyföretagarCentrum’s konference afholdes næste gang i maj 2020 i København, hvilket Sparringspartnerne skal hjælpe med at arrangere. Det ser vi frem til.

Sparringspartnerne hjælper Dragørs bedste iværksættere

Sparring til præsentationerne, gode råd til forretningsplanen og nye netværksrelationer. Det er nogle af de ting, som Anne Kirstine Ellegaard og Malin Lindeblad Kadijevic har fået ud af en indledende sparring fra Sparringspartnerne forud for finalen i Dragørs Iværksætterpris 2019.

De to iværksættere og øvrige fem finalister tilbydes nu 20 timers gratis sparring til deres iværksætterprojekter.

De syv finalister til Dragør Iværksætterpris 2019 har hver især modtaget indledende sparring af Sparringspartnernes næstformand Jørgen Johansen og sparringspartner Finn Ritslev. Her fik de gode råd til iværksætteridéen og præsentationerne forud for finalen og uddelingen af iværksætterprisen.

”Dragørs Iværksætterpris handler om at skabe fokus på iværksætteri og få det gode frem. Jeg fik hjælp til udvælgelsen og feedback på min fremlæggelse, hvilket har givet mig et klarere fokus,” fortæller iværksætter, Anne Kirstine Ellegaard, som med sit projekt Hepper Planet blev vinder af Dragørs Iværksætterpris 2019.

Blandt de syv finalister var også konceptkonsulent og iværksætter Malin Lineblad Kadijevic, som blev nomineret for sit projekt Sally og Charlie. Ifølge Malin Lindeblad Kadijevic har den indledende sparring rustet hende bedre til at stå på scenen foran dommerpanelet i finalen:

”Det var en god mulighed for at få afprøvet sin præsentation inden finalen, og det var dejligt at få gode råd til mit iværksætterprojekt fra to professionelle og erfarne sparringspartnere. Jeg fik indarbejdet de fleste af de ting, de sagde, i præsentationen og fik feedback til mit fokus. Det var meget lærerigt,” fortæller hun og fortsætter:

”Jeg fik også god sparring til at komme videre med ”Sally og Charlie,” et bogkoncept, der beriger børns rejser og gør børn nysgerrige på den verden, de lever i. Både Jørgen Johansen og Finn Ritslev har et kæmpe netværk, så det var spændende at høre deres ideer og råd til, hvem jeg kunne kontakte.”

Sparringen har også give ny tanker om fremtiden til Anne Kirstine Ellegaard:

”Jeg har bestemt taget en del af feedbacken til mig, som jeg har indarbejdet i mine præsentationer. Desuden talte vi om markedet og forskellige forretningsmodeller, og det er imponerende med den erfaring og indsigt, som sparringspartnernes byder ind med.”

 Kompetent netværk, der gavner iværksættere

I forlængelse af Dragørs Iværksætterpris tilbyder Sparringspartnerne nu 20 timers gratis sparring til de syv finalisters videre arbejde med iværksætterprojekterne. Et tilbud, som Anne Kirstine Ellegaard og Malin Lindeblad Kadijevic begge ser frem til at gøre brug af.

”Jeg ser frem til at få sparring til at konkretisere min forretningsplan. Jeg har brug for sparring til at få den skåret mere ind til benet, så mit fokus bliver endnu skarpere,” fortæller Malin Lindeblad Kadijevic og fortsætter:

”Jeg glæder mig også til at kunne gøre brug af Sparringspartnernes netværk og få svar på fagspecifikke spørgsmål. Hvis man som iværksætter med et lille budget bare sidder alene, kommer man ingen vegne. Så det handler om at skabe nogle gode netværksrelationer for at kunne nå drømmen. Jeg netværker derfor alt det, jeg kan, da jeg ved, at det er vejen til succes.”

Det rette match mellem Sparringspartner og iværksætter

Anne Kirstine Ellegaard ser særligt frem til at få etableret et godt samarbejde med en kompetent sparringspartner:

”Det der særligt fanger mig ved sparringsforløbene er, at der bliver lagt stor vægt på at finde det rette match mellem sparringspartneren og iværksætteren – både hvad angår det faglige, men også i forhold til den personlige kemi.”

Netop det rette match er også vigtigt for Malin Lindeblad Kadijevic:

”Med det rette match mellem sparringspartner og iværksætteren, er jeg sikker på, at sparringsforløbet vil være tiden værd.”

Læring og inspiration fra erfarne sparringspartnere

Anne Kirstine Ellegaard og Malin Lindeblad Kadijevic er positive over at kunne få del i Sparringspartnernes netværk og ser frem til den sparring, de kan få fra sparringspartnere med stor erfaring fra erhvervslivet.

”Jeg er helt sikkert blevet mere nysgerrig på de muligheder, som Sparringspartnerne tilbyder. Det er en forening med en masse kompetente mennesker, som deler ud af egne deres erfaringer fra erhvervslivet. Jeg kan godt lide deres forståelse af, at vi er stærkere sammen, og at det handler om at dele viden,” fortæller Malin Lindeblad Kadijevic.

Anne Kirstine Ellegaard sætter også stor pris på de muligheder, som Sparringspartnerne tilbyder:

”Det er rigtig dejligt, at erhvervsfolk med en masse erfaring har lyst til at bruge tid på at hjælpe andre videre. Det er meget sympatisk.”

 

Dragørs Iværksætterpris er et samarbejde mellem Dragør Erhverv, Dragør Rotary, Sydbank og Sparringspartnerne.

Iværksætterprisen er en årlig konkurrence i Dragør, hvor iværksættere fra lokalområdet kan stille op med deres projekt. Sparringspartnerne tilbyder fra i år af indledende sparring til konkurrencens nominerede forud fra finalen efterfulgt af et sparringsforløb med 20 timers gratis sparring. Læs mere om Dragørs Iværksætterpris her. 

 

Pitch-sparring af de nominerede finalister til Dragørs Iværksætterpris

Bestyrelsen har ordet – af sparringspartner og næstformand, Jørgen Johansen:

Sparringspartnerne er kendt for at give sparring til mindre virksomheder og iværksættere omkring deres udfordringer. I den forbindelse blev vi spurgt af medlemmer fra Dragør Rotary Klub, om vi ville sparre med de nominerede finalister til Iværksætterprisen i Dragør 2019. Rotary klubben er primusmotor for den lokale iværksætterpris, som bl.a. også støttes af Dragør Erhverv og  Sydbank.

Det resulterede i, at jeg som sparringpartner og rotarianer, deltog i et møde i Dragør Rotary Klub, hvor den årligt tilbagevendende begivenhed omkring årets iværksætterpris blev præsenteret og debatteret. Sparringspartnerne gav ved denne lejlighed en præsentation om sit virke, hvor vi udover pitch-sparring til de nominerede finalister også tilbød 20 timers gratis sparring efterfølgende.

Der var kort tid fra nomineringen af de syv spændende virksomheder og til selve dagen for deres pitch-præsentationer for et større publikum og en jury. Sammen med sparringspartner Finn Ritslev indvilligede jeg i at afsætte syv timer fordelt over tre dage, hvorefter de individuelle sessioner med hver virksomhed blev aftalt. Alle nominerede virksomheder var interesseret i at få pitch-sparring, hvor kommunikationsbureauet Grønbech stillede deres mødelokale i Dragør til rådighed.

De nominerede finalister spændte med deres virksomheder bredt fagligt og erfaringsmæssigt fra brugskunst, samtalegrupper for psykisk voldsramte, forhandler af specialiseret fodtøj, børnebogsforfatter, læringskoncept til børn i dagtilbud, nordisk iværksætter netværk og til en global portal for køb/salg m.v.

Men trods en stor spredning i virksomhedsfokusset var der gennemgående træk i deres pitch slides og præsentationer.

Generelt havde finalisterne alt for meget tekst og ofte for mange grafiske detaljer på deres Power Points. Det betyder ofte, at publikum fokuserer på at læse teksten i stedet for at lytte til oplægssholderen. Tekststørrelsen var også et problem hos flere i præsentationerne i storsalen. Det kneb ligeledes med at overholde de fastlagte 10 minutter til pitch præsentation, som gik ud på at præsentere og fokusere på det væsentlige.

Alle præsenterede deres pitch et par gange under træningen og ændrede som anbefalet deres pitch og Power Points til selve dagen, hvor de skulle præsentere deres virksomheder for en jury og et større publikum. På dagen gik det dog godt for alle, og tiden blev overholdt for alle.

Vinderen af Dragørs Iværksætterpris 2019 blev Anne Kirstine Ellegaard for sin virksomhedsprojekt Hepper Planet, som er et læringskoncept til børn i dagtilbud og i 0-klasse, der giver børnene en forståelse af social læring og kompetencer i relation til at interagere med andre. Som præmie fik hun overrakt en check på 10.000 kr. sponsoreret af Sydbank, og hun går derudover videre til det de på Amager kalder ”Iværksætter Ø-prisen”.

Derudover fik alle nominerede finalister overrakt tilbuddet om 20 timers gratis sparring fra Sparringspartnerne, hvor de første allerede har meldt sig.

Hos Sparringspartnerne tilbyder vi gerne iværksætter pitch-sparring i andet regi, hvor en række virksomheder konkurrerer om en pris eller har behov for pitch-træning i forbindelsen med præsentation af deres forretningsidé for kapitalfremskaffelse m.v.

Sparring til Dragørs bedste iværksætter

Dragørs bedste iværksætter er nu fundet. Vinderen af Iværksætterprisen 2019 blev Anne Kirstine Ellegaard, som vandt for sit projekt Hepper Planet.

Udover en præmie på 10.000 kr. giver Sparringspartnerne 20 timers gratis sparring til Anne Kirstine Ellegaard og de seks andre kandidater.

De syv kandidater har forud for kåringen af Iværksætterprisen fået gennemgået deres forretningsplan og iværksætteridé med gode råd og feedback fra Sparringspartnernes næstformand Jørgen Johansen og bestyrelsesmedlem Finn Ritslev.

Til kåringen af Iværksætterprisen 2019 præsenterede hver af kandidaterne deres iværksætterprojekt for et dommerpanel af kompetente erhvervsfolk i Dragør, hvor også Sparringspartnernes næstformand, Jørgen Johansen, deltog.

Iværksætterprisen 2019 fandt sted den 11. april på Dragør Skole for tredje år i træk. Bag arrangementet står Dragør Kommune, Dragør Erhverv, Dragør Rotary, Amager Sydbank og Sparringspartnerne. Læs mere om Dragørs Iværksætterpris 2019 her.

Iværksætterprisens vinder støtter børns læring  

Anne Kirstine Ellegaard vandt Iværksætterprisen 2019 for sit projekt Hepper Planet, som er et læringskoncept til børn fra 5-7 år i dagstilbud og 0. klasse. Konceptet sætter fokus på børnenes rummelighed og sociale kompetencer og forsøger at skabe en større forståelse af og nysgerrighed for hinandens forskelligheder.

Det sker i et univers med figurer og hånddukker, som igennem konflikter og samtaler lærer af hinandens forskelligheder. Budskabet for Hepper Planet lyder: Lad os lege og lære!

Anne Kirstine Ellegaard er uddannet sociolog fra Lund Universitet. Hun har en cand.soc. i Human Ressource Management fra CBS og har arbejdet med CSR hos Danisco, ligesom hun har været projektleder for iværksætteri i Fonden for Entreprenørskab.

Vellykket årsmøde satte fokus på digital omstilling

Den 28. marts holdte Sparringspartnerne årsmøde hos Lund Elmer Sandager i København. Cirka 55 iværksættere og SMV’er deltog og fik viden om fremtidens teknologi og digitalisering.

Sparringspartnernes formand, Niels Buchholst, åbnede årsmødet med en invitation til de regionale erhvervsservices om at samarbejde og udnytte de praktiske erfaringer, som Sparringspartnerne besidder.

”Vores netværk er repræsenteret af mange forskellige kompetencer og består af 30 personer øst for Storebælt og 18 personer i Jylland. Sidste år havde vi 80 virksomheder i sparring og har skabt vækst for flere små og mellemstore virksomheder. Stor tak til alle sparringspartnerne for en solid indsats i 2018,” fortalte Niels Buchholst i sin åbningstale til årsmødet.

Niels Buchholst fremhævede også foreningens interesse for at udvikle aktuelle møder for små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der relaterer sig til samfundets udvikling.

Professor Mette Neville fra Aarhus Universitet og erhvervsdirektør i Randers Kommune, Jens Enevold, modtog anerkendelse for et godt samarbejde i udviklingen af programmet Vækstledelse for fremtiden.

Niels Buchholst takkede også Sparringspartnernes team: Bente Nielsen, der faciliterer årsmødet, Alvin Ljosaa, som medvirker til at få tingene til at hænge sammen og Emilie Greve Falbe-Hansen, som varetager Sparringspartnernes kommunikation. Foreningens nye samarbejdspartnere Amager Erhverv, Erhvervshus Sjælland, Erhvervshus Hovedstaden og Sparringspartnernes svenske samarbejdspartner og store forbillede Nyföretagar Centrum fik også en stor tak.

Læs hele åbningstalen her.

Vi skal ikke bare digitalisere for at digitalisere

Årsmødets første oplæg satte fokus på virksomheders digitale omstilling. Kunstig intelligens, virtual reality, internet of things og big data er blot nogle af de mange nye digitale tendenser, som SMV’er i dag kan få gavn af. Ifølge digital forretningsudvikler Laura Vilsbæk er det dog afgørende for SMV’er at gennemtænke deres forretningsstrategi og de digitale indsatser, de vælger at indføre:

”Vi skal ikke bare digitalisere for at digitalisere. Det er vigtigt for virksomheder at tage stilling til, hvordan de får tilpasset digitale indsatser til deres værdisæt, og hvordan digitaliseringen kan gavne forretningen. De strategiske indsatser er afgørende for den teknologi, vi i sidste ende vælger at bruge. Virksomheder må derfor tage stilling til, hvad der er vigtigt at inddrage i forretningsstrategien, og hvad der kan hjælpe dem digitalt til at nå i mål,” fortalte hun til årsmødet.

Laura Vilsbæk har en strategisk tilgang og hjælper virksomheder med at udvikle deres digitale forretningsstrategi. Til årsmødet påpegede hun også vigtigheden af at styrke sit salgsarbejde og gøre det relevant for kunderne:

”Det er vigtigt at have fokus på kunderne og deres behov. Virksomheder skal gøre sig overvejelser over, hvad kunderne gør, og hvad de forventer at få dem til at gøre. Kunsten er at få driften til at køre, samtidig med at man udvikler på forretningen.”

Digitalisering gør bryghus internationalt

Bryghuset Braunstein i Køge har med hjælp fra vores unge sparringspartner og kreativ direktør hos TT-Film, Tobias Thomas, formået at udvikle sig fra at være et analogt og lokalt til et digitalt og internationalt bryghus.

Tobias Thomas hjælper virksomheder med at blive markedsført på sociale medier. Ved årsmødet delte han ud af sine digitale erfaringer fra sparringsforløbet med Braunstein. Han fortalte, hvordan han gennem effektiv markedsføring på sociale medier har fået virksomhedens omsætning til at stige markant.

Bryggeriet Braunstein er beliggende ved Køge Havn og drives af brødrene Michael og Claus Braunstein Poulsen. For bare få år siden kom størstedelen af deres omsætning fra analoge salgskanaler til Irma og andre danske supermarkedskæder. Men gennem et intensivt sparringsforløb har bryggeriet nu formået at udvide deres omsætning betydeligt ved at digitalisere forretningen med egen webshop, billetsystem, oplevelsespakker, Amazon og sociale medier.

Tobias Thomas har haft et særligt fokus på at udvikle bryggeriets omsætning gennem benhård markedsføring på sociale medier:

”For at opnå effektivt salg på sociale medier er det vigtigt at arbejde med god storytelling, som skaber værdi for målgruppen. Derfor er det vigtigt at sætte sig ind i kundens behov og samtidig undersøge, hvorfor de vælger at bruge penge på produkterne,” fortalte Tobias Thomas ved årsmødet.

Ifølge Tobias Thomas bør alle virksomheder, som ønsker succes med markedsføring på sociale medier, løbende analysere deres resultater eller data:

”Der ligger et stort indtjeningspotentiale i digitaliseringen. Det kræver dog, at vi hele tiden tester og måler på vores resultater, så vi kan blive klogere på nye tendenser, målgruppen og forretningen.”

Tobias Thomas vandt Køges iværksætterpris 2017 for sit arbejde med Braunstein i Køges erhvervsby. Året efter vandt Braunstein Køges eksportpris i 2018.

Fremtidens internet til deling af informationer

Deltagerne blev også præsenteret for oplæg om fremtidens teknologi, der binder enheder og mennesker sammen.

”Web har udviklet sig markant de seneste fem år. I korte træk handler internet of things om, at alt i verden bliver forbundet til internettet. Der findes i dag mange enheder til at kommunikere gennem, såsom 5G-netværket og Geteways. Med internet of things bliver det lettere at spare ressourcer og optimere processer,” fortalte senior web platform architect hos Intel Copenhagen, Kenneth Rohde Christiansen, som ved årsmødet holdte oplæg om IOT (internet of things).

Internet of things skaber ifølge Kenneth Rohde Christiansen stor værdi og helt nye muligheder for SMV’er. Det hjælper dem til at opbevare og optimere data og skaber forbindelse mellem ting, mennesker og internettet til gavn for forretningen.

Blockchain kan optimere forretningen

Konsulent og ekstern lektor på CBC, Sabrina Abdullah, fortalte om fordelene ved blockchain-teknologien i forhold til luftfartsindustrien. Med blockchain-teknologien undersøger Sabrina Abdullah, hvordan samarbejdet om deling af data i lufthavne kan optimeres, så de rejsende oplever bedre kundeservice og får mere tid i lufthavnen.

Blockchain er krypteret, så det kun er medlemmer i den gruppe, der har udvekslet information med hinanden, som kan se informationerne. Ifølge Sabrina Abdullah er blockchain-teknologien gavnlig, når der som i lufthavne er flere virksomheder involveret i et samarbejde:

”Blockchain kan være effektivt til at løse nogle af lufthavnenes udfordringer, da der er mange data at holde styr på for de rejsende. I dag skal passagerer checke fysisk ind i lufthavnen, før luftfartselskabet ved, at de er ankommet. Det betyder, at SAS for eksempel kan vente på en passager, som aldrig dukker op, hvilket forsinker flyafgangen. Gennem deling af data med blockchain kan der skabes et mere effektivt samarbejde mellem lufthavnen og luftfartselskabet, og de rejsende sparer tid og oplever bedre service i lufthavnen,” fortalte Sabrina Abdullah i sit oplæg.

Blockchain er fordelagtigt for SMV’er, der arbejder med forretningsudvikling, da det går hurtigere og skaber bedre sikkerhed. Læs mere om Sabrina Abdullah’s arbejde med blockchain og fordelene for SMV’er her.

Positiv feedback fra deltagerne ved årsmødet

Dagens sidste oplæg satte fokus på en stor udfordring i vores moderne samfund: Stress. Statistikken viser, at 430.000 danskere dagligt oplever alvorlige symptomer på stress.

Sognepræst Michael Brautsch fortalte i sit oplæg om stress og inspirerede til, hvordan SMV’er og iværksættere finder den rette balance i arbejdslivet.

Som afslutning på årsmødet fik deltagerne også tid til at netværke med hinanden. Der var positiv stemning blandt deltagerne, som roste årsmødet for at indeholde professionelle, aktuelle oplæg med gode spørgsmål og dialoger i løbet af dagen.

”Det har været en indholdsrig dag med mange spændende og aktuelle oplæg, som jeg klart kan anbefale til mit netværk. Særligt oplæggene om digital omstilling inspirerede mig i forhold til markedsføring, og slutoplægget om stress gav stof til eftertanke,” fortalte erhvervs- og privatrådgiver for Nykredit, Özlem Kilic.

Blandt årsmødets deltagere var også flere unge iværksættere – heriblandt Magne Foseca og Henrik Nordby, som er påbegyndt et sparringsforløb med deres startup virksomhed DaByke ApS:

”Det har været en inspirerende dag for os, og vi har truffet en masse nye mennesker og udvidet vores netværk. Vi har fået ny viden gennem aktuelle oplæg, hvor særligt casen om markedsføring på sociale medier havde relevans for os. Det har givet os ny inspiration til vores eget produkt og målgruppe.”

Sparringspartner og headhunter hos Pay-Back, Morten Wittrup Præstbrogaard, var også begejstret over årsmødets tema og kombinationen mellem forskellige oplæg i løbet af dagen:

”Årsmødet har haft et meget interessant tema. Der var en god kombination af tunge emner, cases og et spirituelt emne til sidst. Dagen har givet indsigt i den digitale verden med mange nye digitale buzzwords. Jeg glæder mig allerede til næste årsmøde, hvor jeg uden tvivl skal deltage igen.”

Sparringspartnerne forventer at gentage succesen med et årsmøde i 2020.

Sparringspartnernes årlige generalforsamling

Den 28. marts holdte Sparringspartnerne ordinær generalforsamling hos Lund Elmer Sandager i København. Tre nye bestyrelsesmedlemmer og to nye suppleanter blev valgt til Sparringspartnernes bestyrelse.

CEO Michael Schrøder, indehaver af TrackBuilder, Jakob Gunge, og project manager hos Venture Cup, Keyvan Bamdej, blev valgt ind som de nye bestyrelsesmedlemmer, mens kreativ direktør for TT-film, Tobias Thomas, og direktør for GreveHolm Consult, Steen Holm, blev valgt til suppleanter.

Direktør hos Grønbech, Susanne Lindø, trådte ud af bestyrelsen.

Mød Sparringspartnernes nye bestyrelse her

Formandens beretning

Sparringspartnernes formand, Niels Buchholst, aflagde beretning for 2018, som har været et travlt år. Foreningen har i alt holdt 17 regionale møder på Sjælland og har p.t 55 aktive sparringsforløb fordelt på 29 sparringspartnere. Hertil kommer de 24 virksomheder, som er i sparring i Randers Kommune.

I januar og februar har foreningen afsluttet 13 sparringsforløb og modtaget 15 nye ansøgninger fra virksomheder, der ønsker sparringsforløb.

I beretningen fortalte Niels Buchholst også om nye initiativer hos Sparringspartnerne:

Nykredit Roskilde er blandt andet blevet sponsor for Sparringspartnerne, som vi ser frem til at samarbejde med i 2019.

I efteråret 2019 starter Sparringspartnerne en ny iværksætter café på Køge Campus, hvor fem kompetente sparringspartnere står til rådighed for vejledning og sparring.

Mød alle sparringspartnerne her

Digital forretningsstrategi øger kendskabet til Fladbro Kro

Fladbro Kro har gennemgået et sparringsforløb med en af vores sparringspartnere Laura Vilsbæk, som er digital forretningsudvikler. Gennem sparringsforløbet har Fladbro Kro fået defineret en klar forretningsstrategi til at udbygge kendskabet blandt nye kunder.  

”Vi er blevet meget mere bevidste om, hvilken kro vi er, og hvad vi står for. Efter at have drevet kro i over 20 år glemmer man, hvorfor man gør, som man gør. Laura Vilsbæk fra Sparringspartnerne har hjulpet os med at definere, hvad der gør os unikke,” siger indehaver af Fladbro Kro, Jonna Hvas.

Selvforståelse fører til vækst og succes

Indehaver af Fladbro Kro, Jonna Hvas, sætter stor pris på de gode råd, som de hos Fladbro Kro har modtaget i deres sparringsforløb. Det har hjulpet kroen med at fortælle flere gode historier på sociale medier.

”Laura har haft stor fokus på digitaliseringen og fået os til at fortælle de positive historier om os selv. Vi har aldrig før annonceret på Instagram eller Facebook, men nu er vi begyndt at tage billeder, som viser, at vi kæler for detaljen og bruger råvarer fra vores egen have,” siger Jonna Hvas.

Laura Vilsbæk blev sparringspartner for Fladbro Kro for at hjælpe med implementeringen af et nyt digitalt booking- og økonomisystem. Efter første møde hos Fladbro Kro fandt hun dog hurtigt ud af, at det fremadrettede sparringsforløb i højere grad ville fokusere på brugen af digitalisering til at øge Fladbro Kros synlighed og omsætning. Ifølge Laura Vilsbæk er det elementært at forstå, hvad man som virksomhed og varemærke gerne vil udstråle over for kunderne:

”Jeg har i sparringen lagt vægt på at udvikle Fladbro Kros varemærke for at stille dem stærkere overfor konkurrenterne. Deres kok Emil har så gode gastronomiske færdigheder, at han kunne arbejde på Noma. Han går ude i skoven og samler ind til maden, der skal serveres for kroens gæster. Netop dette skal iscenesættes i langt højere grad. At være kreativ og dygtig kok i dagens Danmark svarer jo til at være rockstjerne,” siger Laura Vilsbæk.

Forretningsstrategi før digitalisering

Laura Vilsbæk slår fast, at man som virksomhed skal have en helt grundlæggende forretningsstrategi på plads, før man bruger digitaliseringen til at øge omsætningen Det var også helt afgørende for Fladbro Kro, at de eksplicit kunne definere deres egne værdier, styrker og svagheder:

”Fladbro Kro er ikke en kro, der tiltrækker gæster fra lokalområdet i Randers. Kroen har faktisk besøgende fra hele landet. Derfor har jeg hjulpet medarbejderne til at definere deres kernekompetencer og formidle dem, hvorefter vi i fællesskab har lagt en digital strategi. Nu skal Fladbro Kro ikke kun være en kro, man ser på et banner i vejkanten, men også inspirere potentielle gæster gennem Instagram og LinkedIn,” fortæller Laura Vilsbæk.

Hos Fladbro Kro har man fået god respons og flere nye kunder som følge af digitalisering, hvilket naturligvis glæder Jonna Hvas:

”Det er selvfølgelig svært at sige med sikkerhed, hvor vi får kunderne fra, men vi kan se, at det giver en effekt, når vi lægger billeder ud på Instagram. Det virker som om, at folk tænker på os som dem, der er ude at samle ramsløg eller tapper vores egen birkesaft. På den måde har vi fået stor gavn af sparringsforløbet.”

Fladbro Kro er en af de 24 SMV’er i Randers, der medvirker i forløbet ”Vækstledelse for fremtiden”. Forløbet er udviklet af Aarhus Universitet i samarbejde med Randers Kommune, Randers Erhverv og Sparringspartnerne og har til formål at skabe vækst, værdi og arbejdspladser.

Danmark har brug for iværksættere, og iværksættere har brug for erfarne sparringspartnere

Bestyrelsen har ordet – af Susanne Lindø fra Grønbech ApS, bestyrelsesmedlem i 2017 og 2018:

DR1 har ”Løvens Hule”, og TV2 har ”Vejen til Seier”, programmer hvor erfarne og succesfulde iværksættere holder hof for rullende kameraer og udvælger nye iværksættere og vækstvirksomheder, som de vil satse deres penge og opmærksomhed på.

De fleste iværksættere stiller ikke op til sådanne programmer for at få lov til at afgive en ejerandel mod en sum penge. Det er derimod den viden, erfaring og det netværk, som erfarne og succesfulde erhvervsledere besidder, som er den egentlige gevinst for de iværksættere, der går fra TV-programmet med nye investorer og sparringspartnere.

Foreningen Sparringspartnernes medlemmer yder frivilligt – uden medieopmærksomhed og udsigt til personlig vinding. De yder sparring til iværksættere og vækstvirksomheders ledelse for at skabe den ønskede vækst i virksomhederne.

Hos Sparringspartnerne tror vi nemlig på, at der udenfor kameraernes søgelys og i det ganske land er et stort potentiale i rigtigt mange danske virksomheder. Det er vores mission at hjælpe iværksættere og virksomhedsejere med at realisere dette potentiale gennem tilknytning af en sparringspartner til virksomheden og dennes ledelse.

Vi ved, at den rigtige professionelle sparring øger overlevelsesraten og væksten i virksomheder. Det viser erfaringerne fra vores uegennyttige forening. Mere end 200 vækstvirksomheder og iværksættere har indtil nu trukket på vores tilbud om 20 timers gratis sparring fra vores medlemmer, der er succesfulde og erfarne erhvervsfolk.

Ifølge Rockwool Fondens Forskningsenhed står iværksættervirksomhederne for næsten halvdelen af alle nye jobs. Samtidig bidrager nye virksomheder mere til den samlede velstand i Danmark med bedre løn og højere produktivitet end de mere veletablerede, gamle virksomheder.

På trods af et mangfoldigt offentligt tilbud om hjælp og vejledning for nybagte virksomhedsejere og iværksættere er det under halvdelen af de nye danske virksomheder, som er i live efter fem år. Og kun et fåtal udvikler sig til egentlige vækstiværksættere, som skaber hundredvis af arbejdspladser.

Så hvad skal der egentligt til for at flere iværksættere og vækstvirksomheder udvikler sig succesfuldt og skaber mange gode arbejdspladser? Gode rammevilkår, adgang til kapital og adgang til sparring og netværk for ledelsen. Og ikke mindst det sidste – sparring og netværk – er uhyre vigtigt.

Virksomhedsledere og iværksætteren er – på trods af de rigtig gode rammer og mange muligheder for offentlig rådgivning og sparring – ofte overladt til sig selv. Med alt for mange opgaver, manglende overblik, manglende kompetencer, et begrænset netværk og for få timer i døgnet til for alvor at få udfoldet virksomhedens fulde vækstpotentiale.

Mange års erfaringer fra Sverige, med at lade erfarne erhvervsfolk give frivillig og gratis sparring til iværksættere og vækstvirksomheder, viser, at netop dette gør en meget stor forskel. Sparringspartnernes pendant og inspirationskilde, den svenske forening NyföretagarCentrum, tæller i dag et mentorkorps på mere end 200 erfarne erhvervsfolk, der arbejder med sparring til iværksættere og vækstvirksomheder i mere end 215 svenske kommuner.

Sparringspartnernes medlemmer arbejder som sagt gratis, og udenfor rampelyset, hos talrige vækst- og iværksættere. Det er mennesker, som er optaget af at bruge deres erfaringer og netværk på at medvirke til lokale virksomheders vækst og succes.

Sparringspartnerne giver iværksætterne og virksomhedslederne netop det, de har allermest brug for: Modet til at se på sin forretning lidt fra oven, overblik og mulighed for prioritering af de vigtigste opgaver, supplerende kompetencer, adgang til et relevant netværk og ikke mindst en betroet og fortrolig samtalepartner, der selv har prøvet at stå med ansvaret for at udvikle og drive sin egen virksomhed.

Derfor er Sparringspartnernes medlemmers uegennyttige arbejde et rigtigt godt supplement til den kommunale erhvervsservice og de mange andre offentlige tilbud om erhvervsfremme.

Foreningen Sparringspartnerne er etableret for knap fem år siden. I dag har mere end hver tiende danske kommune allerede set fordelene ved samarbejdet og indgået aftaler med os om at supplere de kommunale tilbud med den sparring, som vores erfarne medlemmer kan give til de lokale virksomheders ledelse.

Danmark har nemlig brug for flere succesfulde iværksættere, og iværksætterne har brug for en erfaren sparringspartner.

Sparring fra mentorer skaber værdi for ejerledere i Randers

24 SMV’er fra Randers er nu halvvejs i forløbet ’Vækstledelse for fremtiden’, som er udviklet af Århus Universitet i samarbejde med Erhverv Randers, Randers Kommune og Sparringspartnerne.

18 mentorer fra Sparringspartnerne hjælper ejerlederne fra de 24 SMV’er med at skabe mere vækst og flere arbejdspladser.

Ejerlederne fra de 24 SMV’er har hver deres mentor tilknyttet. Det bidrager ifølge erhvervsdirektør for Erhverv Randers, Jens Enevold Kristensen, til, at erhvervslederne får omsat deres tanker og ideer til handling og eksekvering i virksomhederne: Læs mere