Sparringspartnerne på RUC Karrieremesse

Formand for Sparringspartnerne, Niels Buchholst, var sammen med forløbskoordinatoren taget til Karrieremesse på RUC, den 5. februar. Ligesom tidligere år foregik arrangementet i universitetets kantineområde. Sparringspartnerne havde fået tildelt en plads i udstillingen, blandt mange andre virksomheder og foreninger. Formålet var at vise de studerende, at egen virksomhed også er en mulighed, når man skal vælge en karrierevej.

Mange studerende var forbi standen for at høre nærmere, og enkelte var allerede i gang med at planlægge egen virksomhed.

Der blev indgivet 3 ansøgninger om en sparringspartner under selve messen.

Ejerledelse nu og i fremtiden

80 % af alle danske virksomheder er ejerledede. Ifølge CBS er ejerledede virksomheder ”rygraden i dansk erhvervsliv”. Ved en konference 25. februar arrangeret af CBS, gav forskere og praktikere bud på fremtidens strategier for styrkelse af ejerledede virksomheder. Formand for Sparringspartnerne Niels Buchholst deltog ved konferencen og kunne efterfølgende konkludere, at involvering af mentorer, sparringspartnere og sågar professionelle bestyrelser kommer til at spille en vigtig rolle i dansk erhvervsliv i fremtiden.

Samarbejde med CSE

Sparringspartnerne har indledt et samarbejde med Copenhagen School of Entrepreneurship, som er en afdeling af Copenhagen Business School. Formålet med partnerskabet er, at støtte udviklingen af ”studentervirksomheder” i universitetsmiljøerne. Sparringspartnerne tilbyder helt konkret sparring til kvalificerede virksomheder inden for tre målgrupper: IT, Design samt Mode og Accessories. Et antal virksomheder inden for hver af kategorierne er under udvikling og vil inden længe efterlyse sparring fra erfarne erhvervsledere, og derfor opfordrer Sparringspartnerne interesserede medlemmer til at henvende sig til sekretariatet.

Niels Buchholst vil omtale samarbejdet nærmere under stormødet 10. marts.

Nyt ansigt i sekretariatet

Sparringspartnerne har fået ekstra assistance og byder velkommen til Camilla Bruun Sørensen, som er ansat fra den 2. marts 2015. Som kommunikations- og marketingkonsulent bliver Camilla ansvarlig for de daglige kommunikationsopgaver på kontoret og hun er allerede godt i gang med at få synliggjort sparringspartnerne på hjemmesiden. Hun er uddannet cand. comm i 2013. Camilla har flere års erfaring fra servicebranchen og har arbejdet med social media marketing og journalistisk arbejde. Hun glæder sig til at varetage opgaverne og ikke mindst til, at hilse på mange af sparringspartnerne på Stormødet, tirsdag den 10. marts.

Månedens forløb – Autens

Lene Jensby Lange med virksomheden Autens havde i efteråret 2014 tilknyttet sparringspartneren Karl Thiessen, HR-butikken.
Samarbejdet kom i stand gennem Vækstfabrikken i Roskilde, hvor Lene havde efterspurgt en mentor, og så bød Karl sig til.  Læs mere

Sparring er vejen til vækst

Ledelsesevnerne halter i mange ejerledede virksomheder. De ideer og strategier, der kunne give vækst, vil med stor sandsynlighed ikke blive eksekveret. Fra efterårets Erhvervspolitiske Ejerlederforum har vi fem anbefalinger til virksomhederne og det offentlige.

– Ejerlederen er vant til at gøre det hele selv. “Kan-selv” er en del af DNA’et for at starte og drive en virksomhed frem. Dette DNA er i direkte modstrid til at lede og uddelegere ansvar, siger Oluf Hjortlund, formand for Erhvervsorganisationen Ejerlederne.  Læs mere

Læs Sparringspartnernes nyhedsbrev for februar

Sparringspartnerne vil som noget nyt udsende et nyhedsbrev i starten af hver måned, hvor du kan blive klogere på Sparringspartnernes arbejde og aktiviteter og læse om “Månedens Sparringsforløb”.  Læs mere

Mød Sparringspartnernes sekretariat

I det forgangne år har Sparringspartnerne oplevet en positiv udvikling med mange nye sparringsforløb, og alt tyder på, at den gode udvikling vil fortsætte i det nye år.

Derfor har Stevns Erhvervsråd overtaget driften af Sparringspartnernes sekretariat fra starten af januar 2015. Læs mere

Månedens forløb: Kazuri Scandinavia

Tilbage i marts 2014 deltog Gro Strømnæss, indehaver af Kazuri Skandinavia, i en introduktionsaften om Sparringpartnerne, hos Stevns Erhvervsråd.

Gro Strømnæss havde brug for at få afklaret nogle af de tanker, hun rendte rundt med og efter arrangementet tog hun kontakt til Sparringspartnerne.  Læs mere

Sparringspartnernes Niels Buchholst på fornem liste

Sparringspartnernes bestyrelsesformand og initiativtager, Niels Buchholst, er blevet kåret til at være blandt 50 personer, der bidrager til udviklingen i Region Sjælland

Region Sjælland vil gerne fortælle de gode historier om de personer, der gør noget godt for udviklingen i Region Sjælland. Derfor har Regionen igangsat initiativet ‘Vi Udvikler Sjælland’, hvor man frem til 16. juni 2014 kunne foreslå personer, som man synes, bidrager til regionens udvikling. Sidst på året valgte regionen 50 personer ud af alle de nominerede og udgav en bog med deres historier. Læs mere