Sparringspartnerne kaldte til stormøde

Der var fokus på vækst, samarbejde og netværk, da Sparringspartnerne havde stormøde tirsdag den 10. marts 2015. Ønsket for fremtiden er, at skabe flere vækstiværksættere og styrke erhvervslivet og væksten i Danmark.

Lige omkring 30 sparringspartnere, bestyrelsesmedlemmer, partnere og repræsentanter fra sekretariatet, Stevns Erhvervsråd, var samlet, da dnp denmark a/s endnu engang lagde hus til Sparringspartnernes stormøde.

Formand Niels Buchholst aflagde rapport for de forgangne måneders arbejde i foreningen og særligt i fokus var flere nye samarbejdsaftaler og sponsorater, som er undervejs samt en introduktion til det nye sekretariat. Læs mere

Sparringspartnerne har fået ny partner

Slagelse Erhvervscenter har pr. 1/3 meldt sig under fanerne i partnernetværket og bidrager med et årligt beløb til udviklingen af Sparringspartnernes aktiviteter. Til gengæld har Slagelse Erhvervscenter mulighed for at markedsføre Sparringspartnernes tilbud på deres hjemmeside. Der er allerede flere virksomheder, som har vist interesse for at få et sparringsforløb. Sparringspartnerne byder velkommen til Slagelse Erhvervscenter.

Sparringspartnerne optræder ved workshop på RUC

I forbindelse med et kursus for studerende på kandidatuddannelsen Social Entrepreneurship and Management på RUC er Sparringspartnerne blevet bedt om at give et indlæg om erfaringer med iværksætteri for de studerende. Indlægget gives den 10. april, af formand Niels Buchholst og sparringspartner Peer Kølendorf.

Sparringspartnerne på RUC Karrieremesse

Formand for Sparringspartnerne, Niels Buchholst, var sammen med forløbskoordinatoren taget til Karrieremesse på RUC, den 5. februar. Ligesom tidligere år foregik arrangementet i universitetets kantineområde. Sparringspartnerne havde fået tildelt en plads i udstillingen, blandt mange andre virksomheder og foreninger. Formålet var at vise de studerende, at egen virksomhed også er en mulighed, når man skal vælge en karrierevej.

Mange studerende var forbi standen for at høre nærmere, og enkelte var allerede i gang med at planlægge egen virksomhed.

Der blev indgivet 3 ansøgninger om en sparringspartner under selve messen.

Ejerledelse nu og i fremtiden

80 % af alle danske virksomheder er ejerledede. Ifølge CBS er ejerledede virksomheder ”rygraden i dansk erhvervsliv”. Ved en konference 25. februar arrangeret af CBS, gav forskere og praktikere bud på fremtidens strategier for styrkelse af ejerledede virksomheder. Formand for Sparringspartnerne Niels Buchholst deltog ved konferencen og kunne efterfølgende konkludere, at involvering af mentorer, sparringspartnere og sågar professionelle bestyrelser kommer til at spille en vigtig rolle i dansk erhvervsliv i fremtiden.

Samarbejde med CSE

Sparringspartnerne har indledt et samarbejde med Copenhagen School of Entrepreneurship, som er en afdeling af Copenhagen Business School. Formålet med partnerskabet er, at støtte udviklingen af ”studentervirksomheder” i universitetsmiljøerne. Sparringspartnerne tilbyder helt konkret sparring til kvalificerede virksomheder inden for tre målgrupper: IT, Design samt Mode og Accessories. Et antal virksomheder inden for hver af kategorierne er under udvikling og vil inden længe efterlyse sparring fra erfarne erhvervsledere, og derfor opfordrer Sparringspartnerne interesserede medlemmer til at henvende sig til sekretariatet.

Niels Buchholst vil omtale samarbejdet nærmere under stormødet 10. marts.

Nyt ansigt i sekretariatet

Sparringspartnerne har fået ekstra assistance og byder velkommen til Camilla Bruun Sørensen, som er ansat fra den 2. marts 2015. Som kommunikations- og marketingkonsulent bliver Camilla ansvarlig for de daglige kommunikationsopgaver på kontoret og hun er allerede godt i gang med at få synliggjort sparringspartnerne på hjemmesiden. Hun er uddannet cand. comm i 2013. Camilla har flere års erfaring fra servicebranchen og har arbejdet med social media marketing og journalistisk arbejde. Hun glæder sig til at varetage opgaverne og ikke mindst til, at hilse på mange af sparringspartnerne på Stormødet, tirsdag den 10. marts.

Månedens forløb – Autens

Lene Jensby Lange med virksomheden Autens havde i efteråret 2014 tilknyttet sparringspartneren Karl Thiessen, HR-butikken.
Samarbejdet kom i stand gennem Vækstfabrikken i Roskilde, hvor Lene havde efterspurgt en mentor, og så bød Karl sig til.  Læs mere

Sparring er vejen til vækst

Ledelsesevnerne halter i mange ejerledede virksomheder. De ideer og strategier, der kunne give vækst, vil med stor sandsynlighed ikke blive eksekveret. Fra efterårets Erhvervspolitiske Ejerlederforum har vi fem anbefalinger til virksomhederne og det offentlige.

– Ejerlederen er vant til at gøre det hele selv. “Kan-selv” er en del af DNA’et for at starte og drive en virksomhed frem. Dette DNA er i direkte modstrid til at lede og uddelegere ansvar, siger Oluf Hjortlund, formand for Erhvervsorganisationen Ejerlederne.  Læs mere

Læs Sparringspartnernes nyhedsbrev for februar

Sparringspartnerne vil som noget nyt udsende et nyhedsbrev i starten af hver måned, hvor du kan blive klogere på Sparringspartnernes arbejde og aktiviteter og læse om “Månedens Sparringsforløb”.  Læs mere