Digital forretningsstrategi øger kendskabet til Fladbro Kro

Fladbro Kro har gennemgået et sparringsforløb med en af vores sparringspartnere Laura Vilsbæk, som er digital forretningsudvikler. Gennem sparringsforløbet har Fladbro Kro fået defineret en klar forretningsstrategi til at udbygge kendskabet blandt nye kunder.  

”Vi er blevet meget mere bevidste om, hvilken kro vi er, og hvad vi står for. Efter at have drevet kro i over 20 år glemmer man, hvorfor man gør, som man gør. Laura Vilsbæk fra Sparringspartnerne har hjulpet os med at definere, hvad der gør os unikke,” siger indehaver af Fladbro Kro, Jonna Hvas.

Selvforståelse fører til vækst og succes

Indehaver af Fladbro Kro, Jonna Hvas, sætter stor pris på de gode råd, som de hos Fladbro Kro har modtaget i deres sparringsforløb. Det har hjulpet kroen med at fortælle flere gode historier på sociale medier.

”Laura har haft stor fokus på digitaliseringen og fået os til at fortælle de positive historier om os selv. Vi har aldrig før annonceret på Instagram eller Facebook, men nu er vi begyndt at tage billeder, som viser, at vi kæler for detaljen og bruger råvarer fra vores egen have,” siger Jonna Hvas.

Laura Vilsbæk blev sparringspartner for Fladbro Kro for at hjælpe med implementeringen af et nyt digitalt booking- og økonomisystem. Efter første møde hos Fladbro Kro fandt hun dog hurtigt ud af, at det fremadrettede sparringsforløb i højere grad ville fokusere på brugen af digitalisering til at øge Fladbro Kros synlighed og omsætning. Ifølge Laura Vilsbæk er det elementært at forstå, hvad man som virksomhed og varemærke gerne vil udstråle over for kunderne:

”Jeg har i sparringen lagt vægt på at udvikle Fladbro Kros varemærke for at stille dem stærkere overfor konkurrenterne. Deres kok Emil har så gode gastronomiske færdigheder, at han kunne arbejde på Noma. Han går ude i skoven og samler ind til maden, der skal serveres for kroens gæster. Netop dette skal iscenesættes i langt højere grad. At være kreativ og dygtig kok i dagens Danmark svarer jo til at være rockstjerne,” siger Laura Vilsbæk.

Forretningsstrategi før digitalisering

Laura Vilsbæk slår fast, at man som virksomhed skal have en helt grundlæggende forretningsstrategi på plads, før man bruger digitaliseringen til at øge omsætningen Det var også helt afgørende for Fladbro Kro, at de eksplicit kunne definere deres egne værdier, styrker og svagheder:

”Fladbro Kro er ikke en kro, der tiltrækker gæster fra lokalområdet i Randers. Kroen har faktisk besøgende fra hele landet. Derfor har jeg hjulpet medarbejderne til at definere deres kernekompetencer og formidle dem, hvorefter vi i fællesskab har lagt en digital strategi. Nu skal Fladbro Kro ikke kun være en kro, man ser på et banner i vejkanten, men også inspirere potentielle gæster gennem Instagram og LinkedIn,” fortæller Laura Vilsbæk.

Hos Fladbro Kro har man fået god respons og flere nye kunder som følge af digitalisering, hvilket naturligvis glæder Jonna Hvas:

”Det er selvfølgelig svært at sige med sikkerhed, hvor vi får kunderne fra, men vi kan se, at det giver en effekt, når vi lægger billeder ud på Instagram. Det virker som om, at folk tænker på os som dem, der er ude at samle ramsløg eller tapper vores egen birkesaft. På den måde har vi fået stor gavn af sparringsforløbet.”

Fladbro Kro er en af de 24 SMV’er i Randers, der medvirker i forløbet ”Vækstledelse for fremtiden”. Forløbet er udviklet af Aarhus Universitet i samarbejde med Randers Kommune, Randers Erhverv og Sparringspartnerne og har til formål at skabe vækst, værdi og arbejdspladser.

Danmark har brug for iværksættere, og iværksættere har brug for erfarne sparringspartnere

Bestyrelsen har ordet – af Susanne Lindø fra Grønbech ApS, bestyrelsesmedlem i 2017 og 2018:

DR1 har ”Løvens Hule”, og TV2 har ”Vejen til Seier”, programmer hvor erfarne og succesfulde iværksættere holder hof for rullende kameraer og udvælger nye iværksættere og vækstvirksomheder, som de vil satse deres penge og opmærksomhed på.

De fleste iværksættere stiller ikke op til sådanne programmer for at få lov til at afgive en ejerandel mod en sum penge. Det er derimod den viden, erfaring og det netværk, som erfarne og succesfulde erhvervsledere besidder, som er den egentlige gevinst for de iværksættere, der går fra TV-programmet med nye investorer og sparringspartnere.

Foreningen Sparringspartnernes medlemmer yder frivilligt – uden medieopmærksomhed og udsigt til personlig vinding. De yder sparring til iværksættere og vækstvirksomheders ledelse for at skabe den ønskede vækst i virksomhederne.

Hos Sparringspartnerne tror vi nemlig på, at der udenfor kameraernes søgelys og i det ganske land er et stort potentiale i rigtigt mange danske virksomheder. Det er vores mission at hjælpe iværksættere og virksomhedsejere med at realisere dette potentiale gennem tilknytning af en sparringspartner til virksomheden og dennes ledelse.

Vi ved, at den rigtige professionelle sparring øger overlevelsesraten og væksten i virksomheder. Det viser erfaringerne fra vores uegennyttige forening. Mere end 200 vækstvirksomheder og iværksættere har indtil nu trukket på vores tilbud om 20 timers gratis sparring fra vores medlemmer, der er succesfulde og erfarne erhvervsfolk.

Ifølge Rockwool Fondens Forskningsenhed står iværksættervirksomhederne for næsten halvdelen af alle nye jobs. Samtidig bidrager nye virksomheder mere til den samlede velstand i Danmark med bedre løn og højere produktivitet end de mere veletablerede, gamle virksomheder.

På trods af et mangfoldigt offentligt tilbud om hjælp og vejledning for nybagte virksomhedsejere og iværksættere er det under halvdelen af de nye danske virksomheder, som er i live efter fem år. Og kun et fåtal udvikler sig til egentlige vækstiværksættere, som skaber hundredvis af arbejdspladser.

Så hvad skal der egentligt til for at flere iværksættere og vækstvirksomheder udvikler sig succesfuldt og skaber mange gode arbejdspladser? Gode rammevilkår, adgang til kapital og adgang til sparring og netværk for ledelsen. Og ikke mindst det sidste – sparring og netværk – er uhyre vigtigt.

Virksomhedsledere og iværksætteren er – på trods af de rigtig gode rammer og mange muligheder for offentlig rådgivning og sparring – ofte overladt til sig selv. Med alt for mange opgaver, manglende overblik, manglende kompetencer, et begrænset netværk og for få timer i døgnet til for alvor at få udfoldet virksomhedens fulde vækstpotentiale.

Mange års erfaringer fra Sverige, med at lade erfarne erhvervsfolk give frivillig og gratis sparring til iværksættere og vækstvirksomheder, viser, at netop dette gør en meget stor forskel. Sparringspartnernes pendant og inspirationskilde, den svenske forening NyföretagarCentrum, tæller i dag et mentorkorps på mere end 200 erfarne erhvervsfolk, der arbejder med sparring til iværksættere og vækstvirksomheder i mere end 215 svenske kommuner.

Sparringspartnernes medlemmer arbejder som sagt gratis, og udenfor rampelyset, hos talrige vækst- og iværksættere. Det er mennesker, som er optaget af at bruge deres erfaringer og netværk på at medvirke til lokale virksomheders vækst og succes.

Sparringspartnerne giver iværksætterne og virksomhedslederne netop det, de har allermest brug for: Modet til at se på sin forretning lidt fra oven, overblik og mulighed for prioritering af de vigtigste opgaver, supplerende kompetencer, adgang til et relevant netværk og ikke mindst en betroet og fortrolig samtalepartner, der selv har prøvet at stå med ansvaret for at udvikle og drive sin egen virksomhed.

Derfor er Sparringspartnernes medlemmers uegennyttige arbejde et rigtigt godt supplement til den kommunale erhvervsservice og de mange andre offentlige tilbud om erhvervsfremme.

Foreningen Sparringspartnerne er etableret for knap fem år siden. I dag har mere end hver tiende danske kommune allerede set fordelene ved samarbejdet og indgået aftaler med os om at supplere de kommunale tilbud med den sparring, som vores erfarne medlemmer kan give til de lokale virksomheders ledelse.

Danmark har nemlig brug for flere succesfulde iværksættere, og iværksætterne har brug for en erfaren sparringspartner.

Sparring fra mentorer skaber værdi for ejerledere i Randers

24 SMV’er fra Randers er nu halvvejs i forløbet ’Vækstledelse for fremtiden’, som er udviklet af Århus Universitet i samarbejde med Erhverv Randers, Randers Kommune og Sparringspartnerne.

18 mentorer fra Sparringspartnerne hjælper ejerlederne fra de 24 SMV’er med at skabe mere vækst og flere arbejdspladser.

Ejerlederne fra de 24 SMV’er har hver deres mentor tilknyttet. Det bidrager ifølge erhvervsdirektør for Erhverv Randers, Jens Enevold Kristensen, til, at erhvervslederne får omsat deres tanker og ideer til handling og eksekvering i virksomhederne: Læs mere

Blockchain skal skabe bedre forretning for SMV’er

Blockchain er en af de mest banebrydende teknologier, der i fremtiden vil ændre på vores brug af internettet.   

Det mener konsulent og ekstern lektor på CBS, Sabrina Abdullah, som holder oplæg om blockchain på Sparringspartnernes årsmøde. Hun fremhæver også at SMV’er, der arbejder med forretningsudvikling, i fremtiden kan få stor gavn af blockchain-teknologien.

De fleste har hørt om blockchain i forbindelse med cryptovaluta, men faktisk kan blockchain-teknologien bruges til meget andet:

”Det smarte ved blockchain-teknologien er, at det er krypteret. Det betyder, at det kun er medlemmer i den pågældende gruppe, der deler informationer med hinanden, som kan se dem. Blockchain-teknologien sikrer, at det bliver svært at forfalske og kopiere dokumenter, da det vil kræve, at man får adgang til alle gruppens dokumenter,” fortæller Sabrina Abdullah. Læs mere

Fuglsang Herregaard får synlighed gennem Sparringspartnerne

Fuglsang Herregaard på Lolland-Falster har fået hjælp fra Sparringspartnerne til at udvikle en ny strategi for at skabe større synlighed om herregaarden som turistdestination. Fuglsang Herregaard forventer at realisere strategien med virkning fra maj 2019.

Fuglsang Herregaard har modtaget en bevilling fra bestyrelsen til en gennemgribende totalrenovering af Herregaardens 22 værelser, imens strategien fastlægges. Herregården udlejes blandt andet til møder, konferencer, kurser, bed & breakfast, bryllupper, fester og runde fødselsdage. Når herregaarden til maj er færdigrenoveret, skal den fremover også bruges som uddannelsescenter for danske universiteter og kulturinstitutioner. Læs mere

Stor tilfredshed med workshop i Rønnede

I samarbejde med erhvervsorganisationen Business Faxe holdte Sparringspartnerne workshop om forretningsplaner og digital omstilling den 26. februar i byrådssalen i Rønnede.

Ud fra et rating system med en svarskala fra 1-7, hvor 7 er en vurdering til ’yderst tilfreds’, vurderede deltagerne workshoppen til 6,3, baseret ud fra en svarprocent på 90 procent.

Positiv feedback fra deltagerne

29 deltagere fik redskaber til at udarbejde en forretningsplan med udgangspunkt i egen virksomhed og viden om, hvordan virksomheder i dag forholder sig til den digitale omstilling. Læs mere

Mød en ny sparringspartner: Jens Erik Ebbesen

Jens Erik Ebbesen har gennem 38 år opnået solid erfaring inden for IT, salg & marketing og ledelse og har uddannet sig konstant igennem sin lange karriere. Til januar bliver han ny sparringspartner og kan dele ud af sin ekspertise, når han skal rådgive SMV’er og nyopstartede virksomheder.

”Jeg har valgt at tage del i netværket og blive sparringspartner, fordi jeg efterhånden kan trække på så mange erfaringer, at jeg synes det kunne være sjovt at dele ud af dem. Det giver mig et kick at hjælpe folk, og samtidig vil jeg gerne hjælpe dem til at undgå at støde ind de samme udfordringer, som jeg selv har oplevet,” fortæller Jens Erik.  Læs mere

Netværksmøde: Sådan får du succes i din samhandel med Kina

Hvad skal du være opmærksom på for at skabe succesfuld samhandel med Kina? Det blev 50 SMV’er og iværksættere klogere på, da Sparringspartnerne afholdte netværksmøde den 27. november hos Asia House. Netværksmødet blev afholdt i samarbejde med Væksthus Hovedstaden og Innovation House China-Denmark.

Deltagerne blev præsenteret for indlæg om Kina og business cases fra virksomheder, som gav gode råd til at etablere samhandel med Kina.  Læs mere

27 deltagere til konference om finansiering i KBH Erhvervshus

I samarbejde med Københavns Erhvervshus inviterede Sparringspartnerne iværksættere og SMV’er til en konference om finansiering den 28. november 2018.

Første del af konferencen havde særligt fokus på bogføring og økonomistyring i virksomheder, og deltagerne blev klædt bedre på til at tale om finansiering med banken. Senere præsenterede Vækstfonden forskellige finansieringsmuligheder for små og mellemstore virksomheder, og deltagerne fik også indsigt i alternativ finansiering og kreditforsikring.  Læs mere

Møde om markedsføring på et lille budget i Sorø

Torsdag den 22. november fandt næsten 50 lokale erhvervsfolk og iværksættere vej til inspirationsmødet, som Sparringspartnerne afholdte i samarbejde med Sorø kommune og Sorø Erhverv.

Deltagerne fik indblik i, hvordan de opnår effektiv markedsføring på et begrænset budget, og hvordan de kan opnå større salg ved at fortælle gode historier gennem PR, google og sociale medier. De fik også en gennemgang af, hvordan man effektivt bruger Google My Business til at gøre sin virksomhed mere synlig og succesfuld.  Læs mere