Foreningens formål er at bidrage til vækst i virksomheder og arbejdspladser i Danmark.

Vi tror på, at der er et stort potentiale i mange danske virksomheder, og det er vores mission at hjælpe iværksættere og virksomhedsejere med at realisere det potentiale.

Det gør vi primært gennem tilknytning af en sparringspartner til virksomheden og dennes ledelse. Sparringspartneren tilknyttes virksomheden i en aftalt periode, hvor sparringspartneren indgår i et tæt samarbejde med virksomhedens ledelse om at skabe den ønskede vækst i virksomheden. Vi ved, at den rigtige professionelle sparring øger overlevelsesraten og væksten i virksomheder.

Vi står klar til at hjælpe alle iværksættere og virksomheder, hvor vi vurderer, at tilknytningen af en sparringspartner er den oplagte vej til udvikling for virksomheden.