Der følges op på den enkelte relation mellem sparringspartneren og virksomheden både i forhold til de konkret opsatte målepunkter, som er en del af kontrakten mellem de to parter, og på generelle målepunkter fastsat af foreningen.

Det er Sparringspartnernes ambition årligt at udgive en publikation, der beskriver sparringspartneres bidrag til vækst i virksomhederne.